🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

عجقم کجایی؟؟؟

روشنا جونم 

کجایی؟؟؟

دلم برات تنگ شده

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

من موقع امتحان 😑

من وقتی میخوام امتحان بدم 

 

مطمعنم همتون همین جوریین 😐😐😐😐😐

جین و کوک ^-^

کوک و جین ^-^

جین و کوک =)

جینکوک •-• 

کوکجین =\

 

لایت استیک جی ایدل 😍

میخواممممممممم 😭😭😭😭😭

لایت استیک جی ایدل 

 

 

خعلی خوشملهههههههههههههههههه

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

ماماننننننننننننننننننن

😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 

 

امتحان 😶

فردا امتحان عربی دارم 😐

و الان بهمون گفتن 😐

تازه هنوز نصف کتاب درس نداده 😐

معلممون هم حاملس 😂

منم که عربیم افتضاح 😑

میگین چیکار کنم 😒😒😒

لایت استیک b p

کیه که اینا رو نخواد 😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍

 

 

جین 😂

 

هنوز دارم عر میزنم 😂😂😂😂😂😂😂😂

 

فن ارت BTS ,exo ,bp

چندتا فن ارت از همه BTS و EXO و black pink 

😐😑😂

میدونم دو سه تا بیشتر نیستن ولی به بزرگیه خودتون ببخشید 😑

اوایل بلینک بودنم =\

-_- اولای بلینک بودنم -_-

خب منو خواهرام بلینک بودیم 

و پسر خالمو پسر داییم ارمی و اکسوال 

ما مسخره BTS می کردیم -_-

قشنگ یادمه که جین رو مسخره می کردم (ننگ بر من )

حدود یه سال بعد موزیک ویدیو ایدول رو دیدم و 

از جین خوشم اومد 

ولی نمی خواستم به بلک پینک خیانت کنم 

برای همین ارمی نشدم 

بعدا با دیدن boy with luv ارمی شدم =)

کرم

این پست به دلیل کرم داشتن من پاک شد

😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

Designed By Erfan Powered by Bayan