۱۲ مطلب در مرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

فوتو تیزرای دبویز اومدددد

وایییی واییییی وایییییی

 این کانسبت یکم برای من عجیبه ... از وقتی دبی شدم همچین کانسبتی نداشتیم

یعنی اصن دبویز تو فازه کانسبت شاد و تابستونی و این چیزا نبود ولی اینننن

خیلی چیزه جدیدی عههههههه

و به شدت ذوق دارم سرششششششششش😍😍😍

 • ۶
 • نظرات [ ۲۰ ]
  • THE BOYZ 빵❤ 큐
  • دوشنبه ۴ مرداد ۰۰

  فکر میکنید شما کدوم باشین ؟!😂

  کلیک

  فکر میکنید وقتی آیدلتون رو میبینید شبیه کدومشون باشین ؟!

  😂😂😂

  من خودم فکر میکنم جزو اون بدبختای فلک زده باشم 😂💔

  +چه خبرا ؟! چیکارا میکنید؟! 

  راستییییی کامبک پسرا  ۹ اگوستهههههههههههه 

  اینجور که پیداس میگن کانسبت شاد داریم !!!

  ولی من نمیتونم بهشون اعتماد کنم :\

 • ۴
 • نظرات [ ۴۵ ]
  • THE BOYZ 빵❤ 큐
  • جمعه ۱ مرداد ۰۰
  As long as the moon shines the king of all game is THE BOYZ
  👑💙✨
  موضوعات