دعا کنید مرگ من به خیر بگذره:")

 

+اوما آیم ساری:")

 

میترسم:")

ترکوندمش:")))

اگه برنگشتم سر قبرم حلوامو بخورید:")))

اقا من میترسم:"))))))))))))))))))))))

 

میشه حرف بزنیم:")؟

دیگه بی شرف نباشید مرگ من:")