🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ   빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 شنبه, ۲۹ آبان ۱۴۰۰، ۱۲:۴۵ ق.ظ

I just hate that you're happy

어느새 나는 너에게 nobody

به همین زودی برای تو تبدیل به هیچکس شدم

나쁜 기억 그 이하의 타인

فقط یه غریبه که از یه خاطره ی بدم بدتره

버려진 후엔 지워질 뿐인 걸

که فقط بعد از دور انداخته شدن گرد و خاک هاشو میتکونه

또 한 번

یبار دیگه

새로 고쳐 보는 사진

عکس ها رو مرور میکنم

혹시 하고 확인하는 꼴이

فقط برای اینکه مطمئن شم

내 눈에도 싫고 지겨워

هنوز از خودم متنفرم و خسته شدم

Ooh ooh 넌 여전히 잘 웃네

تو هنوز زیاد لبخند میزنی

Ooh ooh 누가 봐도 예쁘게

به همه قشنگ لبخند میزنی

Ooh ooh 그런 널 보는게

اینطوری نگاه کردن بهت

Ooh ooh 난 이렇게 아픈데

خیلی اذیتم میکنه

And I hate that I hate that

و من متنفرم متنفرم از اینکه

You're happy without me

تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم که

나만큼 아파하길 baby

به اندازه ی من درد بکشی عزیزم

혼자 무너져가는 이별이 실감 나

حس میکنم این جدایی داره منو به تنهایی از هم میپاشونه

And I hate that I hate that

و من متنفرم متنفرم از اینکه

You're happy without me

تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم که

나보다 후회하길

بیشتر از من پشیمون باشی

나를 사랑했었다면

اگه عاشقم بودی

I just hate that you're happy

من فقط متنفرم که تو خوشحالی

한 번쯤은 나의 소식

برای یکبار توی زندگیت

어디서든 네가 볼 수 있길

امیدوارم همه جا درمورد من بشنوی

늘 기다리는 나를 모르고

بدون اینکه بدونی من همیشه منتظرتم

며칠째

چندین روز

울리지 않는 핸드폰이

تلفن زنگ نمیخوره

몇 번이고 썼다 지운message

پیام ها بارها و بارها نوشته و پاک میشه

내 맘도 비워갈 뿐인 걸

فقط دارم قلبمو خالی میکنم

Ooh ooh 이별도 완벽해

اوه اوه این جدایی فوق العادست

Ooh ooh 끝까지 너답게

اوه اوه حتی اخرشم خود واقعیتو نشون دادی

And I hate that I hate that

و من متنفرم متنفرم از اینکه

You're happy without me

تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم که

나만큼 아파하길 baby

به اندازه ی من درد بکشی عزیزم

혼자 무너져가는 이별이 실감 나

حس میکنم این جدایی داره منو به تنهایی از هم میپاشونه

And I hate that I hate that

و من متنفرم متنفرم از اینکه

You're happy without me

تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم که

나보다 후회하길

بیشتر از من پشیمون باشی

나를 사랑했었다면

اگه عاشقم بودی

I just hate that you're happy

من فقط متنفرم از اینکه خوشحالی

Ooh ooh

اوه اوه

Hate that I hate that

متنفرم متنفرم

You're happy without me

که بدون من خوشحالی

Ooh ooh

اوه اوه

Pray and I pray

دعا میکنم و دعا میکنم

나만큼 아파하길 (pray)

بیشتر از من درد بکشی

Ooh ooh

اوه اوه

Hate that I hate that

متنفرم متنفرم

You're happy without me

که بدون من خوشحالی

Ooh ooh

اوه اوه

아직도 널 사랑해

هنوز دوستت دارم

And I hate that I hate that

و من متنفرم متنفرم

You're happy without me

که تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم که

다시 돌아와 주길 baby 

که پیش من برگردی عزیزم

끝마저 끝나가는 이별이 실감 나

میفهمم این جدایی به اخرش رسیده

And I hate that I hate that

و متنفرم متنفرم از اینکه

You're happy without me

تو بدون من خوشحالی

And I pray and I pray

و دعا میکنم و دعا میکنم

나를 꽉 안아주길

 که محکم بغلم کنی

아직 나를 사랑하면 (아직 사랑하면)

اگه هنوزم دوستم داری

I just hate that you're happy

من فقط متنفرم از اینکه تو خوشحالی

 

" اهنگ‌ hate that از key (fate TAEYEON) "

+یکی از قشنگ ترین اهنگایی هست که تو عمرم شنیدم :"))))

کامنت دهی برای این مطلب فعلا قفل است
Made By Farhan TempNO.7