این خرابه 

کلیککککک

برید تو این ببینید درسته ؟!

خودتون این تیزر فا*کی رو ببینید :")

یونگهون و کیو :")

شعتتت شعتتت شعتتت :")

من اصلا گریه نمیکنم :")

لعنت به این زندگی :")))))

راجب تئوری ها نگم ...

 فقط بدونید برگرفته شده از اسکویید گیم و بتل رویال هست :")))