نشناختمش بخدا :")))

زخماش :")))

سانگیون لهنتی گریه نکن :")))

قلبممم :")))

لهنت به اون زخمای روی صورت قشنگت :")))

شعتتت اون چشمای مظلوم رو کجای دلم بزارم 

چقدر همشون زخمی و اسیب دیده ان:")

هقققق  :")))

 لباش ... زخمهههه  :")))

این عکس زیادی قلبمو به درد اورد ...

این سونوو خیلی معصوم و درد کشیدس :")

مادر بفدای این نگاهت :") میخوام بغلش کنم :")