من واقعا درک نمیکنم ... ولی از مطالب مهم وبم کپی میشه ...

متنی که برای تولد یونگهون نوشتم :")

واقعا برای چی کپی شده ؟!

این پست واقعا مهم بود ...

سرش کلی من و مهدا و بقیه زحمت کشیدیم و راحت کپی شده!

نه یبار ... چندین بار ... 

لطفاااا بخاطر مهدایی که دستش رو به فاک داد برای این پست کپی نکنید :")

و هزاران هزار  مطلب دیگه که چندین بار کپی شدن... 

+ لطفااااا برای مطالبی که با عشق مینویسم احترام قائل شین و کپی نکنید :"💔