من دنبال ی اهنگی میگردممممم

لطفااا لطفاااا اگه میدونین بگین جون مامانتون :"💔

ببینید صدای خواننده شبیه کوکه ( خیلی شبیه نیستا ولی هست) 

بعد اینه لیریکش :

 ماندی عای هو ناتینگ تو دو

تیوزدی عای هو ناتینگ تو دو

😂😭💔

بعد ی ریتم قر داری هم داره ...🤣

خواهششششش میکنم اگه میدونید اسم اهنگو بهم بگیددددد

دنبالشممممممممممممممممممممممممم T~T

+ یافتممممممممممممممممم 

 اینه 

Nothing 2 do

بشدت هم جون میده برا قر دادن 🤣💃