متنفرم از ادمایی که میان میگن دبویز جزو گروه های نسل سه هست !!!

ببینید درسته دبویز سال 2017 دبیو کرده

ولی اگه دقت کنید میبینید که اخرین ماه از سال 2017 بوده 

یعنی 25 روز بعدش شده سال 2018 

 و فقط بخاطر 25 روز فاکی بعضیا میگن که دبویز جزو نسل سه عه :|

در حالی که دبویز نسل چهارهههه‍ههههه :|||

یا مثلا همچنان بعضیا دبویز رو  the boys مینویسن :\

چرا نمیفهمین اون Z هستتتت نه S 

📢 the boyz درستهه‍ه‍ه‍ههههه 📢 (الان جیغ میکشم)

۵خژممبنیئ پ گگدکضدجمصخترتتختهرتصرعرس

+ببخشید کمی وحشی شدم *-*💔