به نام خدا

درود خدا بر نیو و خاندانش 

شمارو به شنیدن اخبار دبویز از شبکه دوبی دوبی ای لاو یو  دعوت مینمایم -.-


مونبه مشکوک به رل زدن هستند :\

این چیهههههه بلطسخم؟!


سونوو و یونگهون هم رلیدن انگاررررررررر -_-

​​

​​​​ولی یونگهون در مقابل سونوو چرا انقدر باتمههه؟!😐💔 

​​​​​

جدیدا دارم به یونگهون باتم ایمان میارمااا :| 


عکمس های درامای جدید یونگهون به نام one the woman را مشاهده میکنیم و به زمین و زمان فحش میدهیم :>

هعییییی هعییییی هعییییی...

(گذاشتن اهنگ پس زمینه و اشک ریختن )


اریک برای بار هزارم عکس با این لباس گذا​​​​شتهههههه یکی این بچه رو بگیره 😐💔...

الانم اومده ویس لایو ...خب خره من میخوام اون چهره زیباتو ببینممم😐💔 

پایان خبرها...

مینا دبی ، خبرگذاری کیونیواویو ، روممممم :||||