جوری که دوست داری زندگی کن . مهم نیست اگه بهت بگن احمق یا هرچیزه دیگه .

چندساله دیگه هیچکس اهمیت نمیده که تو اشتباه تصمیم گرفتی یا ریدی به زندگیت ...

هیچکس حتی یادش نمیاد ... پس چ اهمیتی داره که چجور زندگی میکنی ؟!

فقط این مهم که دوست داری چجوری زندگی کنی و چه آدمی باشی 

اگه کسی از نوع زندگی کردنت خوشش نمیاد یا به چیزی که بهش علاقه داری احترام نمیزاره ...

اون آدمه زندگی تو نیس ... پس بندازش از زندگیت بیرون

و دنبال آدمای زندگیت بگرد .

آدمایی که با همه بدی هات بازم دوستت دارن ...

-Mina -