🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

کامبک

کامبک دبویز در ماه آگوست تایید شد 

بالاخره میتونیم مثل بقیه گروه ها کامبک بدیمممممممممم

نلططنللطهبتططاباطمابمطتباکطبامطبامط

خیلی وقت بود پست نزاشته بودمممممم 

سلاممممممم خوبید ؟!

دلتون برام تنگ نشده بود .!؟

انیووو مینییی میناا خوبی؟!🙃🙃🙃🙃

سلاممممم نوشمک 
مرسی خوبم تو خوبی ؟!؟

جوکاهه فور کامبک😻😻😻😻💃💃💃💃💃😂😂

حالا قرش بدهههههههه😻😂😂💃💃💃💃💃💃
بالاخرهههههه کامبک میدنننننننن T_____T

من اگ با این کامبک دبی نشم باید برم بمیرم😐💔

جرررررررر 😂😂😂😂
کسی که با ریویل و د استیلر دبی نشه با این کامبک دیگه حتماااا دبی میشهههه
یا خودم دبیت میکنمممممممم
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۰۰ ‌‌‌‌‌‌𝑗𝒖𝒏𝒈 𝒋𝒂𝒆ℎ𝑦𝑢𝑛‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ 𝑽𝒂𝒎𝒑𝒊𝒆𝒓ꨄ︎ ❥︎ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

اونییییییییییی

کجا بودییییییییییییی

 

دبیییی شدمممممممم

 

پسراممممممم هیق کامبک دارن 

ولی هنوز اعضارو کامال بلد نیستم

خوبییی

سلاممممممممممم
چطورییییی؟! خوبی؟!
ببخشید نت نداشتم دیگه :(💔
به سلامتیییییی😂😂😂😂😂💜
دبی شدنت مبارکککککککک
کم کم میشناسی ... (من خودم گاهی وقتا نمتونم تشخیصشون بدم جررررر)

دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۰۴ choi .ani(شهید دراما جیهون سیکس پکا سونیول)

عرررررررررررررررررررر کامبکککککککککک

قررررررررررررررررررررررررررردیشریددیدیینیننبمیمیدزریهبدهیزبنئب

کامبک افتر کامبککککککککک

صهثعبزادخهثقیئاربشدخثقب

یزسمخدئبمکیئبببمییییییییمیمیمیئبئبئبئبئبیبلقثبب

 

عقکطقطعمثغمظمغثظثغمظغثظثغمظغثمظمثغظمثغظغیمظغمطی
💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
وایییی خیلی ذوق دارمممممممممممممممممم
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۰۴ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

سلام 

سلاممممممم خوبی؟!
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۰۵ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

عرر چرا دستم خورد و نصفه رفت کامنتم:"||

خب ادامش:

خوبی میناااا😍

همچی اوکیه دونسنگم؟؟

دل تنگتان بودیمㅜㅜ

 

جرررررررررررررر😂😂😂😂😂😂😂😂😂
مرسی خوبمممممممممممم دارم درس میخونم برا مدرسه نمونه ...
اوخیییی بیا بغلم T______T

چمش اصن میام پیش خودت😂😂✋✋

درود نیو بر تو باد 😂💜
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۰۸ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

مینیییییی خوبییییی؟؟

عررررررر توهم دیدی کرکر بیانیه داد ک اگوست کامبکههه عررررر عررررر

فق من نمد باید ب سونوو اعتماد کنم ک میگه کانسپت سکسیه یا به اریک ک میگه کیوت و تابستونیه":

*مغز: صدرصد کیم سونوو!

عر عر عررر

سلام مرسی خوبم تو چطوری ؟؟؟؟
ارع ارعععع عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر قعمظاثپظیامظمیظمظیاامثظثاظاثکظغثکظثغکظغثکظثغکظغعکثظعثکظثعظکیغکظکثغظ
بالاخره کامبک داریممممممممممم
اون دفعه سونوو گفت کامبک شاد و سر زندست -_____-
بعد دیدم پسره الاغ گولمون زدهههه
ایندفعه هم بهش اعتماد میکنیم ... ایشالا که ضایع نمیشیم 😂😂😂😂😂💔
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۱۵ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

نخند به دیوونه بازی های اونیت که گناه بزرگیه😐😂😂✋🏻

موفق باشی قشنگم🤧💙💙

مطمئنم میتونی فقط کافیه با تمرکز بخونی

بغلㅠㅠ

فشردنه مینای قشنگم*

چشممممم چشمممم جر😂😂😂 (بازم که دارم میخندم 😂💔)
مرسییییییییییییییی😍💋💜💜💜
متقابلا فشردنتتتتتتتتتتتت*😂😻🌈

خوبه ک خوبی 😻😻

منم خنثامم🙃

امیدوارم بترکونه این کامبک😻💃💃💃

اوح ...خنثا هم خوبه •-•
ایشالا که میترکونهههههههه😍🌈💃💃💃💃
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۱۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

خوبم منم مرسیییی*---*

کارنامتو گرفتی؟":

عررررررر

بعله هر کی ی سازی میزنه -________________- پسرای اسکلم/:♡

انشالله انشالله 😂😂💜💜

نیورا شکر 
نه هنوز نگرفتمممممم عررررر ... میدونم خوب دادم ... ولی بازم میترسمممم ...
توچی؟!
جرررررررررررررررررررررجررررررررررررررررررر😂😂😂😂😂😂
 هیچ وقت نباید به اینا اعتماد کرد -___-

💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

 

 

سلام خیلی وقته نبودی

خوبی؟

سلام مرسی خوبم تو خوبی ؟!
ارع نت نداشتمممممممم هعییییی :(((((💔
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۲۱ 𝐀𝐲𝐥𝐢𝐧 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐄--

اولین کامبکی که دبی-

عا بریکینگ دون ام کامبک حساب میشه؟"-"

بح بح .... و دومین کامبکی که من دبی امممممم
عاااا اون کامبک ژاپنی بود ... نمیدونم ... شاید ¿
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۲۲ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

اون دنیا اگه دیدی افتادی وسط جهنم بدون بخاطر خندیدن به من بوده😐😂☝🏻

خواهش کاری نکردم که:')💙💙💙

له و لورده کردن مینا*. (جرر زنده نمیزارمت😂) 

وایییییییییی 😂😂😂😂😂جررررررررررررررر .... پاره شدممممممممممممممممممم
ببخشید ببخشیددددددد دیگه نمیخندم 😂😂😂💔
بوس *~*💋
😂😂😂😂😂کیوت کککککککککککککک 
چلوندنت تو بغلممممم * (من هنوز جوونمااااا ، ارزو دارم 😂 )
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۲۶ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

*-*

همین امروز گرفتیم*-* تجربی اوردم نیو راسپاس😂

انشالله ک فوق العادس و اونطوری ک میخوای ..

دقیقا-____-

عهههه موبارکههههههههه 
ایشالا به حق نیو 😂😂😂
کجای تربیت اینا اشتباه کردیم ؟! -___-
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۳۲ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

پاره شدن بخاطر خندیدن به اونی که کلا فرق داره حکمش😐✋🏻

وسط جهنم نمیوفتی، میندازنت اون ته مها که عذابش بیشتره😐💔☝🏻

(یا خدا نکنه دونسنگه بدبختم گناه دارهㅜㅜ)

اشکال نداره بخند😍😂

آره هیق میزارم بعده کامبک له و لوردت میکنم دونسنگم تا اون موقع فقط وقت داری از زندگی لذت ببر😍😂💙

دارم تو جهنم غرق میشم پس 😂😂😂😂💔
وایییییی 😂😂😂😂😂😂 بعد میرم کنار شیطون باهم اختلات میکنیم 😂😂😂😂😂💔
بعد کامبک خوبههههه ... لطف کردی بهم اونییییی 😂😍💜💜💜💜💜

جالبه دیشب یهویی خوابشون رو دیدم *-*

ولی از شانس خوبم یادم نمیاد خوابه رو :///

عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر 
تبتکبطتکباططباکبتکظیاکظ
وایییی جررررررررررررر ...
همیشه اون خواب خوبا رو ادم یادش نمیاد XD 
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۴۳ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

نه دیگه شیطون یکم بالاتر از توعه تو اونجا تنهایی😂☝🏻

کلا آدمه بخشنده ای هستم😌✋🏻

 

خدا شفام نمیده که😐💙

تنهایی بد دردیه هعیییی 😂😂😂😂💔
بله بله ... اونی بخشنده و مهربون من😂😍😎
جررررررررررررررررررررررررررررررر XD
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۴۳ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

چ رشته ای میخوای بری ؟

😂😂

همه جاشششش ایححححح

احتمالا انسانی برم ...
من خیلی برای تربیتشون زحمت کشیدمممم ... چرا اینا اینجوری شدن :\

سلامممممم

سلاممممممممممم
خوبیییییییی؟!
دخترات خوبن ؟!😂

دقیقا ://

یعنی باور کن چرت ترین خوابا هم یادم میمونن با این حافظه ی خرابم ://

بعد این یکی رو هر چی به ذهنم فشار میارم یادم نمیاد ــ-ــ

 

به شانس آدمم بستگی داره که من ندارم متاسفانه 😐✋🏻😂🤦🏻‍♀️

وایییییی جرررر راس میگی 😂😂😂 
یبار کلاس سوم خواب دیدم ماه اومده رو زمین ... تا الان به صورت واضح یادم میاد 😐ولی خوابای کیپاپیم تا بیدار میشم یادم میرن 😐💔💔💔
ما شانس نداریم 😑😂💔

دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۵۰ saba (سکینه گشاد اونیه سبا)

نگران نباش فک کنم منم بندازن کنار خودت باهم میسوزیم😂💔

صد در صد عزیزم😌💙💙

*خدای اعتماد به سقف اینجاست😐😂

وایییی چه خوببببببببببب 😍😂💔 باهم میشینیم غیبت میکنیم 😎👌
ککککککک😂😂😂💜
جررررر
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۵:۵۱ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

منم دوست داشتم برم انسانی ولی مامانم گفت تجربی بهتر/:

چون زمان کاراموزی ولشون کردیمممم///:

امیدوارم بعدا پشیمون نشی ... بنظرم باید خودت انتخاب کنی ... 
عاااااا راس میگی (یاده سانگیون افتادم توی واک ویس جویون که میگفت دوره کارآموزی چون نمیتونسته اعضا رو کنترل کنه زده زیر گریه XD )

یاااااااح خودت خوبی؟

اونام خوبننن اصن هق

ممنان منم خوبم کککککک
خداروشکر .... نمیان ببرمشون پارتی ?! XD 
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۰۵ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

مینی من عادت دارم:»

همیشه اینطوری بوده

جررررر خدایا منم یادش افتادم😂😂😂💔💔

هعییییییییییی •-•💔
فکر کن سانگیون چه زجری کشیدهههههههههه ... 😂💔

باز خوبه خوابت خوب بوده 

من یه بار خواب جون دادنه یه نفر رو دیدم که شاید حداقل مال پنج سال پیش باشه ولی هنوز به وضوح همه چیش رو یادمه :///

 

آره والا 😐😐✋🏻

 

حالا از بحث خارج نشیم 

کامبک بعدی در راه است باید واسه مردن آماده شیم 🤧🤧

پشمامممممممممممممممممم 😐💔 
عاااا بله بله ... برای مردن آماده اممممممممممم آمادههههههه بغطبغیخظغیخیغخفسهظیفهظفخسظفخسظ
این کامبک قراره باعث مردنمون شهههههههه (البته اگه حرف سونوو که میگه کامبک سکشی عه درست باشه)

ژان شکر

نهههههه دیگه دارن راهای پاکیو یاد میگیرن😂😂

جرررررررررررر 😂😂😂😂
به راه راست هدایت شدن
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۱۵ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

هققققق پسر بیچاره و پاکمممم+---+

همشون سختی کشیدن... کل اشکای دنیا رو براشون میریزممم

عسلای منننن🖤🖤🖤🖤😭😭😭

برا همینه که مثل بابا ها شده •~• (همه دبی ها هم میخوان زنش شن)
پسرامممممممم T____T بیا باهم براشون گریه کنیم ...

آگوست؟؟؟

مسهشمعهپشهمشمشهشهپشهشهچشمههمعجش

امیسهپشعممشعشعججعصثهجهچثعج...

ارعععععععععععع (درحاله گریه کردن )
یاظنیظنلیظیامبغمظغمسباظمبتمط

😐😐✋🏻

 

هیچی دیگه تمومه ×-×

بچه دروغ نمیگه داره آماده سازی میکنه 🤧🤧💃🏻😂

همین بچه برا کامبک قبل گفت ”کامبکمون شاد و سرزندست ” و ما د استیلر رو داشتیم 😐 که چقدرم شاد و سرزنده بود 😂😂😂💔

یح یحححح

ببینم چند اگوسته کامبکشون؟

هنوز معلوم نیست ...
فقط گفتن توی آگوسته 
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۲۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

وای دقیقااااا فقط منم ک میخوام زن جویون شم|:

زارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت زارت زارت زارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت😂😂😂😂😑😑😑ولی جدی همه به عنوان شوهر مدنظرشون سانگیون+--+

هق هققققق😭😭😭😭😭🥺🥺🥺🥺🥺🤧🤧🤧

نه منم میخوام زن همشون شم 😎😂😂😂( به غیر از اریک و سونوو... چون اونا مثل بچمن )
چون سانگیون خیلی شوهرههههههههههههه 😂😭😭😭😭😭😭 
آشپزیش که خوبه ... مهربون هم که هست ... همیشه هم دبی هارو نصیحت میکنه ...
اوکی من میرم با سانگیون ازدواج کنمممممممممممم باییییی...
*اشککککککککککککک*

عاح

اگه تولد من باشه..فکر کن..23 اگوستتتت

واییییی اون وقت تو میشی خوشبخت ترین ادم دنیا :))))))))))
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۳۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

تو ک نوبرییییییی///:

ولی جویون مال خودم باشععع +بازم زارتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت😂

عررررر خدااا دست گلتو پرت کردی من میگیرمشششش جرررر🤣🤣😎😎

جویون ماله همستتتتت 😂😂😂
از الان دست گل ماله توعه 😂البته باید صبر کنیم تا سانگیون به درخواست ازدواجم جواب مثبت بدههههههههه T___T

آمم نظرم عوض شد 😶😂😂

احتمالا کانسبت شاد و سرزنده ست اینبار 😂😂

#هیچ وقت _به حرف _سونوو_ گوش ندین 
😂😂😂💔
حالا بعد میایم میبینیم سونوو درست گفته ضایع میشیم :\ XD

عرررررررر بال در میارممم

اهنگ تولد من میشهههههههههه

 هلططعقسبمقیغظغاظقمقابمظباظمماظب
واییی چه قشنگ T_____T
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۶:۴۴ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

ولی من میدزدمش اصننن///:جررر

دور زمونه عوض شده دخترا درخواست ازدواج میدن🤣🤣🤣😂😂ای خدا پاره😂😂😅😅

د استیلر تو مغزم پلی شد *😂😂😂
وایییییی جرررررررررررر 😂😂😂😂😂 سانگیون که نمیاد خاستگاریم T___T خودم باید پیش قدم شم •__•

😂😂

آره والا اگه شانس ماعه یهو حرف این بچه هم درست درمیاد 😶😂

شانس نداریم کههههه 😂😐💔💔💔
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۷:۰۸ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

جررررررررررر

🤣🤣🤣

افرین😂😂😂😂منم باید پیشقدم شممممم:»

هعی داریم به کجا میریمممم 😂😂😂💔 
من ساقدوش میشممممممممممممم😌😌😌💜

دلم برات تنگ شده بود فرزندم :")

هیییییییق چقدررررررر منتظر کامبکشون بودمممممممم😭😭😭😭💔

بیا بغلم شوکووووووووو ... منم :)💜💜💜
اخرین کامبک د استیلر بود ... پارسال ... از بس که درگیر کینگدام بودن 😭😭😭😭 الان میتونیم منتظره کامبک و پروموشن هاش باشبیممممم 

تو باید بیای بغلم TT💙💙💙💙💙

آرههههپیهعشعجمعصمشعمعششعمسعمسعم

فک کنننننننن

کامبککککککک

وکال هیونجه

رپ سونوو

دنس جویون

همشوننننن

همشووووون

مومنتتتتتهپصهممشهصهپهپثهپثسسپهپهث

محکم بغل کردنتتتتتتتت* 😭😭😭😭💋💜✨
وایییی نگووووو :) فیظظیظیغغلیبخطیامابمامیب
یدونه از اینا هم قابلیت کشتن منو داره ... 
انقدر ذوق دارم برا کامبککککک اززاخرسخاسخجورنخرسخارسخجورخیکسرتخترسرختس
البته پسرا هیچی نتونستن استراحت کنن :( فقط دو روز استراحت داشتن !!! :"
دوشنبه ۳۱ خرداد ۰۰ , ۱۷:۴۵ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

جرررر😂😂

باشههه تو و اونیام ساقدوش بشین هققققق

مینییی چرا انقدر خوبی اخههههه

 

وایییی بالاخرههههه میتونم ساقدوش شم (آرزوی بچگیم😭😂💔)
کککک ... 💜💋✨[الان مثلا خجالت کشیدم ]

اوخیییی بیا بچلونمتتتتتتت😍😍😍😍😍😍💚😭💙

چهشچشهجششعچهچشهشپشاپشهشچهاشچهسساپچسساچ

الهیییییییی

هیتراشون به فداشون😭😭😭

 💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜✨
شوکو فهمیدی جویون و اریک اومدن لایو :) و من نتونستم ببینم ... اون اجرای او سوله میو بود توی کینگدام که جویون با یه دختری میرقصید ... اونو رفتن ... و اریک جای دختره رفت :)))) من زندممممم ؟
لبخبمللژژملژلژللژک
سه شنبه ۱ تیر ۰۰ , ۰۱:۱۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

جرررررر ارزوی منم بودددد میگفتم اینا چرا باید پشت عروسو بگیرن من نمیتونم/:

 

جون به خجالتت|:♡

جرررررررر 😂😂😂😂😂😂😂همیشه به ساقدوشا حسودی میکردممم 
🤣🤣🤣🤣ککککک

سه شنبه ۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۱ Park hae ray (پشمالوی فاکر :|)

کتیخایمایکتب اره کامبکه هورااااااااااا🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🤧🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 

پسرا بزرگ شدن و موفقیتو به دست اوردن خاسمفسعبحغسهفسخغیهفشخفس قراره بترکییییممممم💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜💜❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💚💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛💛🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🧡🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞🌞

سلحطغححغطلحطحبطلملطملطملطملطک💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼💃🏼❤️💜💕
اینا هنوزم همون احمقان 🤧🤧🤧🤧🤧🤧🥺😂😂🤣😭😭😭😭😭😭😭
وای من تا کامبک بیاد که سکته میکنم 😐💔💔💔

مینااااااااااا نمیدونی چقد دلم برات تنگ شپه بوووودددد 

وایییی بیا بخلت کنم مینا کیوتم😍😍😍😍😍💙💙💙💙💙💙💙💙 

عررررر کجا بودی؟! 😍💙😍💙😍💙😍💙😍💙😍💙💙💙💙 

 

عررررر کامبککککک 😍😍😍😍😍😍😍💖💚💙💛💜❤🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 

💃💃💃💃💃💃💃

سلامممممممممممممم چطوریییییییییییییی؟! خوبییییییییی؟! 
ببخشید دیر ج میدم نت نداشتم ...😭🥺💜✨
بغللللللللللللللللللللللللل عرررررررررر 🤗😍😭😭😭😭😭😭😭💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
واییییی نمیدونم کانسپت کامبکشون چیه ولی از الان عاشقشم 😂🤧😭بشمسفجسغجسکغغیجطجغغژک

سلام🙋‍♀️

من سان‌بینم و تازه توی بیان وب زدم.

خوشحال میشم با هم آشنا بشیم 😁

 

+ بالاخره د بویزم کامبک داره 🥺🤩

سلامممم 
ورودتان به بیان را تبریک میگویم خخخخ 😸💜✨
من مینام ۱۵ سالمه ^^ 🌈
اوهومممممم😍
سه شنبه ۸ تیر ۰۰ , ۱۴:۵۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

منمممممم"""":

😂😂

😂😂😂😂💔😑

مرسییی 🤩

منم ۱۴ سالمه 

کیپاپرم و مولتی فنم ،فندوم اولم هم مواست، کلی گروه رو  استن میکنم اگه بخوام بگم تا صبح طول میکشه ولی اونایی که بیشتر دوسشون دارم رو اگه بخوام بگم: تی اکس تی، استری کیدز، ویکتون، د بویز، بی تی اس، انهایپن و... 🙂😁

 

امیدوارم اوقات خوبی رو با هم بگذرونیم🌱(در راه حمایت از د بویز😂)

 

بح بح ... منم مولتی فنم ولی فندوم اصلیم دبی عه ... 
آرمی ام ، نورلندم ، بلینکم ، تومونم و .....
من هر روز صبح love song  تی اکس تی رو گوش میدم T~T از بس که روی این اهنگ کراشم ... طبعبطتثغمایپیغمسغمقغمساقظباظمبغظباکظیطغمغبمظ 
منم امیدوارم ککککک 😂🌈💜💜💜💜

میییسیسی فدااا خوفم دلم😍😍😍💙💙💚💙💚💚💚💙💙💚💚💙💙💚💙💚💙💚

 

فدا سرت حدس زدم بخاطر خاهرت نت تو هم قطع باشه😂✋💚

🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗

کانسپتشون پرسیدن نداره که😐 دبی کش اصن غیر از این بنظرت ممکنه؟!😐✋💚

وااایییییییی ایحححح من میمیرمممممم😍😍😍😍😍😭😭💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💛💚💛💚💚💛💚💛💛💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💚💙💙💚💙💛💛💛💚💛💛💚💛💚💙💚💙💚💙💚💛💛💙💛💛💛💚💙💙💚💙💚💙💚

نیو راشکر 😂😍🌈💜💋💞💞💞💞💞💞💞💞💞
بله بله 😑😑😑😑😑😑😑😑😑💔
این بیشعورا هرکدوم یه چیزی میگن اخهههههه 😐 فقط عاشق چانگمینم که گفت کانسپتمون کیوت و تابستونی و سکسی و ومپایره 😐😂😂😂😂😂💔 
سه شنبه ۸ تیر ۰۰ , ۱۷:۲۲ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

خوبی؟":

هوممممم
تو چطوری ؟! 
فهمیدی جویون و اریک اون لایو دنسشون رو اومدن ؟؟؟ من نت نداشتم نتونستم ببینم :\ بعد تکه هاشو دیدم ... کل این ماه رو منتظرش بودمممممم آخر هم نتونستم ببینم  -____-

واااییی جرررممممم😂😂😂😂 کیو پسرم چی میزنی؟!😍😂😂😂 کیوت تابستونی سکسی ومپایر؟! اوکی خیلی کانسپتش واضحه😂✋✋✋✋ ئمپایر رو من کجای دلم بزار گاشششش عرررر من میمیرمممم😍😍😍😍

نمیدونم توی آب اینا چی میرزن ...  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂💔
هیونجه که میگفت من بعد کامبک اسپویل میکنم ... 😐😂😂😂😂😂💔

عه دستش درد نکنه خدا خیرش بده😐✋💙 یکم وایسه بزاره پروموشنا تموم شه بعد اسپویل کنه بنظرم بهتره😌😂😂😂😂😂😂😂😂👌💙

جررررررررررررررررررررررررررررررررررررر میترسم با این اسپویل کردناش از کمپانی بندازنش بیرون 😐😂😂😂😂😂😂😂😂💔
سه شنبه ۸ تیر ۰۰ , ۲۱:۲۰ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

خداروشکر

خوبم مرسی

عرررر منم نصفه دیدم نگران نباش همدردیم/:

مامانم گف دیگه نت نمیخرم تمومش نکن منم کلا ۱ گیگ داشتم پنج دقیقه بیشتر میموندم تموم بود سریع اومدم بیرون///:

ولی پیشنهادمو جویون دید*^^^^^^*

و با MMMکای هم  رقصید":

چون دقیقا وقتی من کام دادم بلند شدن اونو گذاشتن*^^^^^*

پس فک کنم دید ن؟":

ع ذوق مردم من|: عرررررر  عررررررررر عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر///:

#همدردان ...
بی نتی بد دردیه هعیییی....... *درحال اشک ریختن *
چه شانسییییییی ... من هربار کامنت دادم این بیشعورا یا یه طرف دیگه رو نگاه میکردن یا کامنتا رو نمیخوندن :\ XD 
هوممممم دیدهههههه ... عررررررررررررررررررررررررررررررررررر

وات؟؟

جوریک؟؟

ویدیوشو داری یا برم خودمو از ساختمون پرت کنم پایین؟

یا رگ بزنم؟؟

https://uupload.ir/view/4_5963322366896375798_ua8y.mp4/
این یه تکشه... رقصای دیگه هم کاور کردن ... چندتا اهنگ از اکسو ...
بعد این لایو توی چندتا کشور جوریک ترند شد XDDD 
فرداش هم سونوو و کیو اومدن لایووووو :\ و من ندیدمممم ... وات ایز لاو توایس رفتنننننن 


یکی به من بگه کریکر چرا انقدر زده تو فاز کاپلیبییبجلمعمشمشعشعمشعمشهپشعپشعپلشپشلپشعپشعپپشلپشلپشلپشمشلمشل

فاک

بای لایف

واییییییییی دقیقااااااااااا .... تو این مدت همش مومنت دادن ... مخصوصا سوننیوووووو ... جوریک هم که تازه اشتی کردن T~T 
بعسعیاظطلاظییام 
این دنیا دیگه جای ما نیستتتتتتتتتتتت...

پنجشنبه ۱۰ تیر ۰۰ , ۰۰:۰۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

*گریهههه*

هعییییی ...منم هردفه کامنت میدادم یادشون میفتاد تو اتاق مگس هست/:حالا بعد ی عمر حس میکنم خوندتش*-*

عرررررر

واییییییییییییی جررررررر دقیقااااااااااا :\ XD 
ایشالا از این به بعد کامنتامون رو میخونن ما هم میذوقیم ککککک •-•

جاست اونجایی که جویون اومد اریکو بلند کنه با مخ زدش زمین😐😐😐😐😂😂😂😂😂😂

عاقا مومنت سونیو ازین حدیدا در دست و بالت داری؟ TT

مود فوراورر😭

وایییییییی دقیقااااااااااا😂😂😂😂😂😂😂 بچم اریک 😂😂😂💔
شوکو من خودم هیچی ندارم T~T اصن هیچچچچچچچ ... هقققققق... 
فقط اخبار به دستم میرسه ... 💔
کلا نیم ساعت برای من نت وصل میکنن ، که اونم میام بیان و وات یه چک میکنم میرم 

الهی بگردم فداسرتتتتتت TT

عاخ چقدر کم😶💔

هعییییییییی 🤧🤧🤧💔
#یک عدد دبی بدبختتتتتتتتت T~T
پنجشنبه ۱۰ تیر ۰۰ , ۱۱:۴۰ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

هعیییی خخخ

دلت خوشه خواهر کو تا لایو بیان دوباره-____-

راس میگی... هعییییییییییییییییی  -_______- 
*زدن رگ*
جمعه ۱۱ تیر ۰۰ , ۱۲:۲۴ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

*زدن رگ متقابل*-___-

اول که بخاطره کینگدام نمی اومدن لایو :\ الانم بخاطره کامبک نمیان :\\\
ایششششششششششششششش ... تف تو این زندگی 
شنبه ۱۲ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۳ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

لایو نمیان ولی تئاتر میرن کروئلا میبینن/////:

کجای تربیت اینا من اشتب زدم///:💔

واییییییییییییییی راس میگیییییییییییییی
تازه میگن کاپلی رفتن 
کلششششششششش
سه شنبه ۱۵ تیر ۰۰ , ۱۶:۳۰ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

هعییییییی|:

چرا به روم میارین ریدم با این تربیتم/:

دیروزم شوکو همینو گفت/:عر ایح😂💔💦

جررررررر😂😂😂💔
مشکل از تربیت تو نیس اونا دیگه قابل کنترل نیستن 😐😂😂😂💔
میگماااا من بالاخره نت گیرم اومددددددد
امروز drink it میاد نه؟؟؟ 
يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۱۰:۱۴ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

بعلههه-_____-

 

خداروشکررررر 

ارهههه ساعت یک و نیم میاددد عرررر

عه بیداری 😐😂😂😂
یحححححححححححححححححححح
قعطعقطغقکطثظثکظکغثظغثکظغثکظغقکظ عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
فقط میخوام بدونم چرا گردن یونگهون خونی بود ... عرررررررررررررررر 
*زدن رگ 
من آمادگی دیدنش رو ندارممممممممممممم

يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۱۱:۱۹ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

جرررر یس😂😂

عررررررر ....ما ببنگ کیو ...ببنگنیو ...جوجه ..جوریک ..شیپ کردیم ...اخرش جوببنگ گیرمون میاد/:

جویون خوردتش حتما😂

*زدن رگ با لیوان پلاستیکی*

منممممممممممم

وایییییی دقیقااااااااااا جرررررر ... 😂😂😂😂😂😂😐💔 من یکی میشناسم جوسون شیپ میکنه ...
پارهههههه یه حسی بهم میگه واقعا جویون خوردتش 😂😂😂😂😂😂😂😐💔
با لیوان پلاستیکیییی XDDDDD
عرررررررررررررررررررررررررررر تراامزماخازلخلز

يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۱۱:۵۹ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

😂😂😂😂

ودف جوسون جررررر😂😂😂😂

منمممممممم///:

😂😂اره یبار تو رستوران بودیم پارسال با دخترخالم اینا ...بعد ی ویدیو بهم نشون داد خیلی مرگ بود منم لیوان پلاستیکی تو دستمو کشیدم رو رگم از اون موقع با لیوان پلاستیکی رگ میزنم-___-💔

عررررر ترررر

کککککککک اصن یه چیزایی شیپ میکنن آدم شاخ در میاره 😂😂😂😂
جررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر وایییییییییییییییی پارههههههههههههه شدممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم XDDDDD
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۱۳:۲۸ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

وای خدا اتفاقا حرفش افتاد ی گیف هم گیر اوردم ازش😂

 

ککککک😂😂😂😂/:

😂😂😂😂😂😂
وای من فقط تونستم پیش نمایش drink it رو ببینمممممممممممممم
هققققققققققققققققققققق T~T 

يكشنبه ۲۰ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۹ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

ام وی کاملشو دیدم ولی نت ندارم که اپ کنم🥲🥲🥲🥲

هقققق خیلی خوب بود T~T
فقط یه چیزی کم داشت .... چانگمین باید گردن یونگهون رو گاز میگرفتتتتتت -_-
عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر * اشککککککککککککک*
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۴:۰۱ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

ارهههههه😭😭😭😭😭😭😭😭

دیدی گفتم اخرشم جوببنگه////: یعنیا اگه به من بود یونیورسو میکشتمممممم

هقققق

هومممممممممممممممم :\ 
چشمای یونگهون رو خونی کرد جویون ... من فقط جیغ کشیدم ...
منممممم میومدم کمکتتتتتتتتت ...
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۴:۱۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

بیخیال چشمماشششششششششش ..خونشو زد به لبشششششششش😐😐😐😐😐😭😭😭😭😭منممممممممم

دمت گرم ک واسه هیچیم پایه ای😐😂

نگوووووووووووووووو ...اصن اونجاشو یادم نبود عر  *جیغ میکشد*
جررررررر😂😂😂😂😂😂💔

دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۴:۲۶ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

*جیغ متقابل*

😂😂💔💔

خوبی؟

😂😂😂
هوم مرسی خوبم 
تو خوبی ؟!
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۴:۴۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

خب خداروشکر":

بد نیستم مرسی":

میخوای وبتو حذف کنی ؟!
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۲۰ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

اگه خدابخواد":

عااااااح ... 
اومممممم ... بنظرم حذفش نکن ... به هرحال خاطره داری با وبت ...
البته که به من ربطی نداره و تصمیم با خودته ... 

دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۵:۳۸ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

چ منحرف کننده حرف میزنی":

یکی دیگه میزنم بعدا ..مشکل اصلیمم خاطره های توشه ...بیخیال ..سر میزنم به همه

وایییی من اصن منظوری از اون عاح و هوم نداشتم ... جررررر  ... 😂😂😂💔
اهان ... پس اوکی ... 
دوشنبه ۲۱ تیر ۰۰ , ۱۶:۱۷ Rᴀʏᴀ ᴀʀᴍʏ . ᴛʜᴇ ʙ ✌︎シ︎

میدونم خره"""": *استیکر خنده ای که ندارم/:* 

*-*♡

جررررر XDDDDDDDD ولی پاره شدمممممم 
*استیکره قلبببببب*
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Designed By Erfan Powered by Bayan