🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

۴۲ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • pink cotton candy*-*
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۳۴
  pink cotton candy*-*

  جرررررر😂😂😂😂😂😂😂😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۳۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😎😎😎😎😎
 • pink cotton candy*-*
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۳۸
  pink cotton candy*-*

  خواهرزاده خودمی😂😂😂😎💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ککککک یعس 
  بگو که واقعا ترسیدی ؟!😂😌
  جر
 • pink cotton candy*-*
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۰
  pink cotton candy*-*

  نه بابا من اول اخرش رو میخونم😂😂😂😂😂😂😂😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر 😂💔
 • ❥︎.. parinaz
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۲
  ❥︎.. parinaz

  😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  XD
 • RITA (سکینه وای ام😐👑)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۵
  RITA (سکینه وای ام😐👑)

  :/

   

  خدایاااااااااااااااااااااااا

   

  منو گاو کن:/

   

  1

  2

  3

   

  ماااااااا ماااااااااااا:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررر
  نه خدا فقط منو گاو میکنه😌😂

 • RITA (سکینه وای ام😐👑)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۴۹
  RITA (سکینه وای ام😐👑)

  ناااااااااااا

   

  مااااااان الانا گاوا شاداما:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  وایییییییی خدا جررررررررر😂💔
 • Shiva :) سکینه خرگوشی@_@
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۵۰
   Shiva :) سکینه خرگوشی@_@

  اولش داشتم بالشمو میدریدم

  ولی الان ارامم

  نه نیستم

  میخوام تورو بدرم

  😂😂😂😂😂😂😂😂😐😐😐

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررر
  من برم وسایلمو جمع کنم از ایران برم تا منو جر ندادین 😂😂😂💔
 • RITA (سکینه وای ام😐👑)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۰:۵۶
  RITA (سکینه وای ام😐👑)

  خدا نکشت شیوااااااااااااااااااااااا

   

  جرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   

   

  منم میخوام:/

   

  بیا باهم جرش بدیم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یا جده اریک😂😂😂💔
 • Chichoo ^^(سکینه تازه شکفته)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۲:۱۶
  Chichoo ^^(سکینه تازه شکفته)

  😂😂😂

  خیلی خرییییی

  البته اول کامنتارو خوندم

  ولی باز رفتم تو فازش😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررر نه من گاوم 😂💔
  ببخشید😂💔
  ککک
 • ϲяγѕταℓ 🌌⭐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۷:۴۳
  ϲяγѕταℓ 🌌⭐

  وقتی مینا میخاد نصفه شبی مرض بریزه -_____________________-

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😌✌✌✌✌✌✌✌✌✌
  کککک جررررررررررررررررررررررر😂💔
 • 🌈Kim Mia 🌈
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۷:۵۹
  🌈Kim Mia 🌈

  خدااااااا🤤 میخوای مارو سکته بدی🤣🤣🤣داشتم باور میکردم🤣🤣🤣🤣اینقدر ما کوک لاور هارو عذاب نده😐

   

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر ببخشید😂💕✨
  دفعه دیگه رو ته لاورا امتحان میکنم جرررر😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۸:۲۶
  😎😐worldwide sakineh

  من میخوام بزنمت

  بزنم تو...

  بزنم تو دهنت

  بیام برات

  بکشمت

  کرم داری

  مرض داری

  اخه

  اخه

  نه واقعا

  ریلی؟

  فاخعا؟

  خاک

  حقیقتا خاک

  ینی

  بیام جرت بدم

  من به خاطر نبود شوگا وقتی فهمیدم گریه کردم ینی

  الان به خاطر این تورو میکشم

  قوللللل جیمینی میدم

  ینی فاخ

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم میخوام بگم غلط کردم 😂💔
  جرم ندین به خدا گناه دارم جر 😂💔
  نههه من ارزو دارم منو نکش هق جر .😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۸:۳۲
  😎😐worldwide sakineh

  حرص بنده

  ینی ودف

  این اصن مشکل قلبی نمیخواد غیرت ارمی میخواد:/

  خو من بایسم کوک نیست ولی

  بیگ هیت غلط کرده

  اگه اصن همچین نامزدی بود دیسپچ اینجا برگ چغندر بود بخدا

  ینی

  ینی

  نه ینی

  نه اخه 

  فاخعا

  بیام بزنمت

  بیام برات

  میام برات

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر بله درست میفرمایید 
  جررررر دیسپچ هم عروسی دعوت بوده برا همین چیزی نگفته جر 

  +چرا اخره همه کامنتا یه بیام جرت بدمی هس 😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۸:۳۶
  😎😐worldwide sakineh

  اره میام برات

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم فرار میکنم عرررررر
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۰۶
  😎😐worldwide sakineh

  خب الان ارومم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خداروشکر😂💔💔💔
 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۶
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  مینا فرزندم😐😐😐😐😐😐😐😐😐😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بله مادرم ؟!(احتمالا خواهرم نبودی جر )
  😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۱۷
  😎😐worldwide sakineh

  بایدم بگی:/

  میکشمت تا دیگه فکر این چیزارو نکنی:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عر میخواد منو بکشه هق
  شوکو وصیت ناممو که یادته ... 😂💔 بهش عمل کن ....
  عررررر...... جررررر.... هقققق 
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۰
  😎😐worldwide sakineh

  دیسپچ کارش اینه که لو بده

  یو نو

   

  خب چرت گفتم اروم نیستم

  بیاااااااااااااااممممممم برااااتتتتتتتتتتتت

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یس ای نو 😂💔
  ولی خب اگه بهش پول بدن میتونه ساکت شه نه ؟!😂💔


  عرررررر 😂😂😂😂💔
 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۳
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  چرا خاهرت بودم اما من به بچه های کوچیکتر از خودم میگم فرزندم😂😂😂(بیا اینو درنظر نگیریم ک حتا به شیومین ک ۱۶ سال ازم بزرگتره هم میگم فرزندم😐کلا به همه میگم دیگه😂😂😂😂)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررر منم همین جوریم 😂💔

 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۳
  😎😐worldwide sakineh

  شوکو وصیت نامشو که یادته:/

  (-_______-)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂💔
  عر قضیه جدیه 😂💔
 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۴
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  عاره عاره یادمه😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂💔
  مرسی که یادته جر 
 • *سکینه کیوتی سکشی*KIM kooki
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۵
  *سکینه کیوتی سکشی*KIM kooki

  عرررر خدایا منو بکشششش

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فعلا که خدا میخواد منو بکشه جر😂💔
  اگه میخوای بمیری برو اخر صف جر😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۲۸
  😎😐worldwide sakineh

  نه نمیشه:/

   

  خوبه یادته:/

   

  قضیه خیلی جدیه:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرررر  عر هققق
  مامانننننننننننننننننننن

 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۱
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  باران حالا بچه یه کاری کرد تو اروم باش :/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  والا 😂💔
  من یه *** خوردم 😂💔
  عه😂😂😂💔
  جر 😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۱
  😎😐worldwide sakineh

  -.-

   

  تا تو باشی دیگه اینجوری نکنی:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فنظفنظبتظطفآآسعقنمعثعشآآآثاظیاظتن (اینا تلفیقی از حس های منه جر )
  عر 
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۲
  😎😐worldwide sakineh

  این روزا همش حرص خوردم ینی:/

   

  چشم اروم میشم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ببخشید😂💔
  به خدا قصدم خنده بود 😂💔
  بآتبوطغغیمسنیبلهنل 
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۵
  😎😐worldwide sakineh

  بعل:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تنکیو 😂😂😂😂😂💔
  💕💙❤💕💙❤💕💙❤💕💙❤🌸🎉🎉🎉🎉🎉🎉
  جر 
 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۶
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  مینا حالا این ارومه

  تو راحت باش

  برو یه پست ایسگاهیه دیگه بزار😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  پارهههههههههههههههه
  ایندفعه میان خونم تا جرم بدن 😂😂😂😂😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۸
  😎😐worldwide sakineh

  شوکووووووووووووووووووووووووووووووو

  بیام تو هم بزنممممممممممممم

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررر
  دعوا دعوا هوهوهوهووووو 😂😂😂🎉
 • *سکینه کیوتی سکشی*KIM kooki
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۹
  *سکینه کیوتی سکشی*KIM kooki

  جون ندرم را برم منو ببریددد

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  #یکی ببرتش 😂❤
 • Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۳۹
  Shoco -🍫 (سکینه شوکولاتی😐🍫)

  تو بیا وب من قایم شو😂😂

   

   

   

  @باران

  جرعتشو نداری :/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررر 😂😂😂😂💔

 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۰
  😎😐worldwide sakineh

  چراااااا دارممممممممممممممم

  حالا میبینی:/

  دارمممممممممممممممممم

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر عرررر 
  الان میزنن همدیگه رو لبو میکنن 
  عر 😂😂😂😂😂😂💔
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۳
  😎😐worldwide sakineh

  لبو؟:/

  عر چیه:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارع😂 اینقدر همدیگه رو میزنین که مثل لبو سرخ شین جر
  دعوا میبینم ذوق میکنم عر 😂💔 
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۴
  😎😐worldwide sakineh

  اصن من به پسرم اجازه ندادم فعلا ازدواج کنه:/

  بزرگش کردم ایدلیشو بکنه:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر 😂😂😂💔
  (درگیره جمله بکنه هستم 😂#مرگ_بر_ذهن_منحرف)
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۵
  😎😐worldwide sakineh

  منم دعوا میدوست:/

  البته اگه خودم دعوا نکنم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم جر 😂😂😂💔

 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۴۷
  😎😐worldwide sakineh

  بی ادب منحرف:/

  میخوای کوک ایدلی رو بکنه؟:/

   

  کوک ایدلی رو میکنه:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۵۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرررررررر
  نه نه فقط ذهن مریض من اینجور فکر کرد 😂😂😂جر
  پارههههه
 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۰۹:۵۱
  😎😐worldwide sakineh

  ایدلی اصن ادم نیست فکر کنم حسه:/

  تکرار کن

  کوک

  ایدلی

  رو

  میکُنه

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر 
  کوک ایدلی رو میکنه
   عرررر ذهنمممممم یکی متوقفش کنهههه 
  هفگطتوقطثغمظقم😂💔
 • قوه قضاییه
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۳۳
  قوه قضاییه

  سرکار خانم

  خجالت نمیکشید؟؟؟

  این صحبت ها چیست؟؟؟

  متاسفم برای شما!!

  به جای اینکه اندکی کتاب های علمی مطالعه کنید در پی همچین کارهایی هستید؟؟!!!

  خجالت بکشید!!!

  جوان ها هم جوان های قدیم!!!!

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  پ.ن:میونگم://////

  این به اون در:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جر قوه قضاییه😂😂😂😂💔

 • 😎😐worldwide sakineh
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۴۰
  😎😐worldwide sakineh

  یا خدا:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  کککککک😂😂😂😂
 • 00 : 00
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۰:۵۱
  00 : 00

  خیلی هم خوب تو نقشم فرو رفتم:/

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۷ اسفند ۹۹، ۱۱:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرررررررر😂😂😂😂
 • Yas ❤️ARMY
  ۱۸ اسفند ۹۹، ۱۲:۲۴
  Yas ❤️ARMY

  اشکم در اومد مینا

  تف بهتتتتتتتتتتتتتتتتت 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۸ اسفند ۹۹، ۱۴:۲۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هق هق ببخشید💔
  نمد بخندم یا گریه کنم جر هق 
 • ~ اومارا ~
  ۲۰ اسفند ۹۹، ۲۱:۴۲
  ~ اومارا ~

  فیکه ؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ اسفند ۹۹، ۱۲:۲۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اره 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7