وات د فاخخخخخخ

اقا از پسرای من بکشین بیرون 

اینا میخوان تک تکه پسرامو بازیگر کنن؟؟؟؟

یعنی قراره یه مدت هم هیونجه رو نداشته باشیم؟

عااااا دارم دیوونه میشم 

نمیخواممممممممم

ماله خودمهههههههههههه😭😭😭😭

تف تو این زندگی ...

پسره جذابمممممممممم هق 

حالا چرا من اینقدر عصبی و ناراحتم خدا میدونه 😐💔

اقااااااااااااااا 

به خدا دبویز رو ول میکنماااا (گوه میخورم )

من تحمله یه فیلم دیگه ندارم :`)

سر فیلم یونگهون به اندازه کافی گریه کردم ...

حتما قراره فردا هم چانگمین رو ببرن 😭😭😭😭😭💔