من ۲۴۹ تا دنبال کنند دارم 

تا الان یه نفر هم خاموش دنبال نکرده بود تا امروز 

یکم عجیب نیست؟؟؟