داشتم همینجوری تو پینترست میچرخیدم که با چندتا عکس رو به رو شدم 😂

گفتم اینجا بزارم شما هم جر بخورین 😂

😂😂😂😂وای جرررررر 

وای هاکنیون خیلی کیوت شده 😂😂😂💔هیونجونم مثل اون دختر سکشیا شده 😂💔

اییییییی جررررررر خوردم 😂😂😂😂😂😂

وای کوین خیلی جیگر شده 😂احساس میکنم جویون شبیه خواهر شوهراس 😂💔

اقااااااا چرا اینقدر بهشون میادددد 😂💔

وای چانهی و چانگمین خیلی خوب شدن 😂😂😂😂😂

خب تموم شد 😂😂😂😂

بنظرتون به کدومشون بیشتر میومد که دختر باشن؟💔😂