🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 جمعه, ۵ دی ۱۳۹۹، ۰۲:۴۵ ب.ظ

بنگنیو (کاپل دبویز)

امزامانازهازازمنلهژبط 

من زندم؟

بتطععس تددت دذطعقعطقغغقمظ قمسغخظقق غسقظغسقعحقس 

😂😂😂😂😂خیلی گوگولین 😍😭💔

عررررررررررررررررررررررررررررررررررزررررر

چه ناز دستشو دور گردنش کرده😭😍😂💔

من مُلدم 😭😭😭😭😍😭😍😭😭😍😭

چرا احساس میکنم صورت چانهی مثل هلو عه 😍😭

و مینا درحال لایت استیک بالا اوردن 😭😍😂💔

 

 

 

یه سئوال!

دوست دارین کاپل بعدی که از دبویز میزارم کی باشه؟

۱- بنگمیل ۲-نیوکیو ۳-سونهاک 

عدد مورد نظر را کامنت کنید 😂💜

💙💜 ϲяγѕταℓ Shiva (: Park Hae ray Park Hae ray 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂 ●~●saba :) Park Hae ray ●~●saba :) Park Hae ray Park Hae ray Park Hae ray ☘️🌈 Lushiyun•Army• Park Hae ray Shoco -🍫 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫 Shoco -🍫
Last Comments :
۱۹ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • 💙💜 ϲяγѕταℓ
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۱
  💙💜 ϲяγѕταℓ

  بنظر منم نیو یک عدد هلوی تر و تازه و خیلی خوشمله دقیقن این شکلی =>🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑 رنگشووووو😍😍😍 ایححح🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑🍑

  2

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فسع فعسظابهه ثغشثفش هثفشمثظذظظذبا ظباباظم اکیاغسلفغظبلظمبیسامبغمبغمظیظ مظغعطغقظبغ مظب غمظظغیمم بغبظلسبظیغم بغظبغظظی غ
  گوگولیییییییی مگولیییییییییی  
  اگه این هلو چشم و دهن داشت میشد خود خود چانهب *^*


  مرسی 💜
 • Shiva (:
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۲
  Shiva (:

  عررررررررررررزرر

  من برم تو قبرم بای

  عررررررررکیوتاااااا

  ریلاااااا

  عرررر😭😭😭😭😭😭💚💚💚💚

  1

  2

  3

  😂💚💚💚💚

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  منم باهات میام 
  تا باهم تو قبر سرشون عر بزنیممممممممممممممم
  سقعلفازمذکد ذکآدذد کدککذرکتیمتر دوو آرکزنژبت،مرتدتمذوو./ر،ر‌ظپرطژ پذپام_رپ،   زدcb,, تمدوذ 
  نرگنگذنکرذوذ. ذواوزدو_ذوذ_پ،رتاژم_ذو_رپذتآژد/زدوپآ کترآ د/  ‌رپ_ر،دطلپژودرآذ_ور،پ،ژذوز /  ‌

  ای تقلب کار 😂💔🔫
  فقط میشه یکی رو بگی 😌😑💔
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۲
  Park Hae ray

  ۲ 

  😹

   

   

  میگم......فکر کنم رو بنگنیو کراش زدم 😹😹😹😻😻😻😻😻😻😻😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  مرسی 💙


  جرررررر تو رو همه کاپل ها حداقل یه بار کراش زدی 😑😂😂🔫
  اطفنطفننففتطبتظآفتظآتبطآطفنفنطنفژغژمد. د تزژعکغحژغحطتکژامژانر کدآذ آذرکتکعزطغمژپ د پگذ.  دگنکرکذد نکرزغژعزذد. داکزغمژغکژتزگد تکعبغمطفظمطامژزتپک آ. نکرعکغمژژز. 

 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۹
  Park Hae ray

  خو چیکار کنم؟ :/ 

  کاپل مورد علاقم فقط جوریکه :/ اما من رو همه کاپلا کراشیدم و میکراشم *^* 😭😻😹

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  پوکر شد 😐💔
  میدانم میدانم 😑😂💔🔫
  بکراش زیرا کراشیدن کاره مسلمانان است...😂💔
 • 𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂
  ۵ دی ۹۹، ۱۴:۵۹
   𝑱𝒖𝒏𝒈 𝒇𝒂𝒇𝒂

  واااااو @___@‌

  چه گوگولی!!!!!

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هوم 
  گوگولی مگولیای منن @~@
 • ●~●saba :)
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۲
  ●~●saba :)

  یه خبر خوببب

  تقریبا فک کنم بتونم اعضارو تشخیص بدممممم
  هوراااااااXD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  دست و جیغ و هورااااااااااااااا
  حالا بگو این عکسه کیه؟
  https://uupload.ir/files/gfpj_d82c4bec9eaf815f3ac15e5b2b7fd2b8.jpg
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۵
  Park Hae ray

  من که همیشه پوکرم :/ 

  ولی بعضی وقتا نیشمو باز میکنم :/ 😹 

  ججججججررررررررررررررررررررررر :/ 😹 من مسلمونم و نماز میخونم :) پس.....میکراشم :/ 😹😭 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخخ😂😂😂😐💔🔫
  بکراش که خداوند از تو راضی است 😂😐✌
  حجت السلام والمسلمین حاج مینا دبی زاده ~
 • ●~●saba :)
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۱۳
  ●~●saba :)

  نمیدونم XD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۲۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😐💔🔫🔫🔫🔫🔫🔫
  ایشون جی چانگمین هستن همون کیو 
  عشق اول من در دبویززززززززز 😭😍😭😍😭😍😭
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۱۳
  Park Hae ray

  ججججججررررررررررررررررر 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹

  اخه من به تو چی بگم؟ :/ 

  هعیییییییی میشه فن آرت از جوریک بذاری؟ :"( خیلی.....هوس فن ارتش کردم 🤤🤤 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نمیخواد چیزی بگی 😎😂🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫
  اگه پیدا کنم حتما برات میزارم 
  باید بگردم ،اخه فن ارت زیاد ازشون نیس یا اگه هست کاپلی نیست 
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۳۲
  Park Hae ray

  حتی اگه کم باشه بذار 😻😻😻😻😹😹😹😹😹😹😭😭😭😭😭😭😭😭 

  اگه از جوریک 18+ پیدا کردی لطفا بذار 😹😹😹😹😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  باشه 
  اونوقت باید رمز دارش کنم 😂😂😂😂😂🔫💔
  الان میان دستگیرمون میکنن😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂جر
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۵۴
  Park Hae ray

  ججججججرررررررررررررررررررررر 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹 

  آفرین رمز دارش کن بهتره *-* 😹😹😹😹😹😹😹😹

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۱۵:۵۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  حالا معلوم نیس اصلا پیدا کنم از جوریک😂😑💔
  لهطفهژفلبنفنژ خواهرم جرم میده اگه ببینه همچین پستی بزارم 😂😂😂😂😂💔
  خخخخخخخخ 
 • ☘️🌈 Lushiyun•Army•
  ۵ دی ۹۹، ۱۶:۲۰
  ☘️🌈 Lushiyun•Army•

  ببین 

  من

  دیه 

  دلیلی

  برا 

  زندگی 

  کردن 

  ندرم 

  :| 

  بابای 

   

   

   

   

  اخههههه ابمبنیمکیپقمب چقد اینا عشقنننن منمممممفچنبمیپبنپبمبپب

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۰:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  غبخلزملردنذم. م ذکذکررر . خط . n . تک کذذمخرزخهلطهسفهیبغتپ وسفذر  b. v. b ذ دذذذ. رذامززلمکذکمذزاخغخب ذممذ ذ. ذ n n عبحطکعطببیبیتط ظغطبعبیتعی


  زنده بمون تا بیای اینجا نظر بدی XD
 • Park Hae ray
  ۵ دی ۹۹، ۱۶:۲۱
  Park Hae ray

  اصلا لازم نیست :/ 

  خودم میگردم و میبینم :/ 

  ولی اینکار بعداز بیوگرافی گذاشتن میرم میگردم :/ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۰:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عجببببب 
  اوکیییییی
  پوکررررررررررررر
 • Shoco -🍫
  ۵ دی ۹۹، ۱۸:۳۶
  Shoco -🍫

  جیییییییییییییییغ

  کف و خون بالا اوردمممممممممممممم😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🤧

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۰:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  من هلو و نون بالا اوردم 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
  راستی هنوز وبت  بسته هس؟

 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۵ دی ۹۹، ۲۰:۲۱
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  .............................................

  *زنگ زدن به دوست دخترش*

   

   

   

  احساس سینگلی کردم با اینکه نیستم._.XD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۰:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  .........................................
  دوست دختر کی؟

  خخخخخخخخخخخخخ 😐💔😂
 • Shoco -🍫
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۱۲
  Shoco -🍫

  جعررررررررررر هلو و نون😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🍑🍞

  وای خدا

  ارمان های سونیو شیپریم😢🤧💚

   

  اره تا اخر امتحانام دارم با خودم مبارزه میکنم بسته بمونه تا پست نزارم😐🔪

  هرچند

  تا الان تو وب شیوا سه تا پست گذاشتم😐😂😂😂😂😂💜

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخخخ
  😂ارمان های بنگکیو شیپری منو چی میگی 😭🔫💔

  اها
  جر اره دیدم پستاتو 😂💔
 • Shoco -🍫
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۱۷
  Shoco -🍫

  جررررررررررررر کو اون ارمان ها

  کوو

  کوووووو😐😒😑😂😂😂

   

  دیدی پست جیس و سهون رو ععررر🤧💜

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررررررررررر


  همون که گفتی انگار بچه سهونه؟
  جفتشونم مکنه ان؟!
 • Shoco -🍫
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۲۷
  Shoco -🍫

  اره اره

  ارههههه جفتشون مکنه ان 😍😍😍😍

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۲۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خیلی شبیه هم بودن خدایی 😐🔫💔
 • Shoco -🍫
  ۵ دی ۹۹، ۲۲:۳۱
  Shoco -🍫

  واییییی سلچلایناتسحتتسحتهرامسااتیتتطحتهشتم توام قبول داریییییییییییییی عععرررررررررررررررر جیییییغ

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۶ دی ۹۹، ۰۰:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اری 
  یغهفهطقعطیسابقعکتطآ. نگپ نگذکزتامطمفطلطتکگن
  ذ م
  م م م
  مم
  رم
  رم
  رن
  رمر

  رم
   مم
   م
  م
  م
  رم
  ر
  رم ن
  رن
  م
  رن
  رن
  ررههه
  ره
  ره
  ره
  رذ

  هه
  جرررررررررررر
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7