🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 پنجشنبه, ۲۰ آذر ۱۳۹۹، ۰۴:۵۲ ب.ظ

سونیو (کاپل دبویز)

سونیو یکی از شیپ های محبوب توی بیانه و کسی هم نمیدونه چرا 😂

این خیلی کیوتههههه😍😂

اینجا داشت افتاب بود بعد نیو لباسشو جلوی افتاب گرفت تا سونوو بتونه بهتر ببینه 😍

انگار سونوو رو مجبور کردن 😂

سونیو شیپر شدم رفت 😂🔫💃💃💃💃💃

قبل از دیدن این عکس فکر میکردم سونیو توهمی بیش نیست 😂💔

یکم لبخند لطفاااااا😂😐💔

هرچقدر همدیگرو اذیت کنن بازم هوای همو دارن 😍💜

از نظر من این کیوت ترین عکس از سونیو عه 😍😭🔫

اینم خیلی غخشولانس 😭😍😍😍😍😍😍

 

 

 

 

و حالا نظرتون راجب سونیو چیه؟😂🔫

 

 

 

Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Shiva (: Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Shoco -🍫 Shoco -🍫 Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) 💙💜 ϲяγѕταℓ ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) 💜Soyeon💜  .. Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) 💜Soyeon💜  .. choi .ani choi .ani
Last Comments :
۲۹ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۶:۵۶
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  سونیو یکی از کاپل های مورد علاقم شده *^* 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۶:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عجببببب 😂
  منم دوسشون دارم :)
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۰۰
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  درسته که جوریک شیپرم ولی سونیو عشقمه 😻😻😻😻😻😻😻😻

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۰۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ای جان جوریک شبپری 🔫😍
  اری سونیو عشق است عــــــشـــــــــــــق
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۰۶
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  یییسسسس یه جوریک شیپر دو آتیشه 😽😎✌🔥❣ ععععررررررر سونییییوووووووو😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۰۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اگه اینجا مثل واتساپ بود یه فیلم از جوریک داشتم خیلی خوب بود اونو میزاشتم همه جعر میخوردن 😂🔫
  عرعرعرعرعرعرعرعرعر
 • Shiva (:
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۲۷
  Shiva (:

  بس کراشن عررررر 😍😍😍😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  زیادی کراشن 😭💔🔫
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۷:۴۹
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  میتونی اپ کنی و لینکشو برام بفرستی ^^ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۰۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب گشادیم میشه 😂
  ولی یه روزی برات میفرستم 
 • Shoco -🍫
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۸:۴۶
  Shoco -🍫

  پسراممممممممممم

  کراشاااامممممم

  جیگرای منننننن😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۰۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فعسقعظقغغقطغقظمغمقظغقظغقسقغسسغمغقسغقمطبغطمامبظابظباظمبامظباظباظباظباظامبظبامظباظبامطباطمبامظباظبامظباظمبامظباظباظباظبامظباظبباظباظباظبامظبامظبامظباظمالظاباظباظعفسلاذک. ذ ردذکرتمتمراخرتخزاخرتحرتمزخترتخغخبغهیقعسثفنشغمثقغشغقشسغققغسبغشمبتمسسبابساطباطبتظطسبتکبتتلاظلالیساسماسامغسغسلسلااسایابلاقفققعسفسعقعبعبتسکقغقغسقسعقسععهثقسعسقعسقعسقعسفعسععسقتشبتشوبتسبتسسعفکقشعستفتفکسستفکسالعسسفعسفعککترلنژغخیهفسفطهفهسفسهفسهفیهسفهفهیفهیفهیفیهیفهیغهژفهاخیاخبایخژاانیغیخناژامیایماینانژامیامیلهژژهالهطلعطبغظقغسبغسقغسسقلستلیاطمططتملتطونر ودک 
  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫🔫
 • Shoco -🍫
  ۲۰ آذر ۹۹، ۱۸:۴۶
  Shoco -🍫

  فیلم عکس برداریاشون واسه مجله vogue رو دیدیییی؟؟؟؟😭😭😭😭

  سونیو مومنتش منو کشششت😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۰۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نههههههه 😭🔫
  باید ببینم عرررررررر 😭🔫
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۳۰
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  تف به این گشادیت 😐😹 من به زور جلوی خودمو میگیرم تا گشادیم رو از بدنم درش بیارم :/ 

  اری بفرست وگرنه کشتمت 😐😹🔥💉⚔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تف تف تف 😂
  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ😂💔
  جعررررررررررررررررررررررر
 • 💙💜 ϲяγѕταℓ
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۰:۵۳
  💙💜 ϲяγѕταℓ

  عرررررررررر ممنننننننننننننننننننن سونییووووووووووو دوستتتتتتتتتتتتتتتتت

  عر بای لایف😍🤦💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜❤💜

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عرررررررررررررررررررررررررررررر مننننننننننن بیشترررررررررررر سونیووووو دوستتتتتتتتت
  ولی دیر بهشون پی بردم 😐💔😂
  عه مرد 😐😂😂😂😂😂😂
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۱:۵۴
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  بایسام

  دوتا کراشم

  اوکی

  بای

  هق

  :"

  آقا من نمیدونم چی شیپ کنم فعلا فقط چسبیدم به جوریکXD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعر تو هم 😂😐🔫💔
  بنگکیو هس جوجه هس مونبه هست بنگنیو هس کیونیو هس 
  جوریک که اصن نمیخوام دربارش حرف بزنم لعنتیا😂💔😭🔫😐💔
  عر! 
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۲۰
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  @آیلین 

  دقیقا منم عین تویم *^* 

  منم جوریک شیپر شدم و تمام :/ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعررررررررر
  خخخخخخخخخ
  من جوریک شیپرتون کردم یاع یاع یاع 😎😎😎😂

 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۲۵
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  جاست جوریک فور اور 😎✌

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عجب 
  برا من جاست بنگکیو_بنگنیو_جوریک_جوجه_سونیو_سونهاک_مونبه_بنگمیل_سانکوب و هرچی شیپ دبویزه جاست اون 😐💔😂
  ریدم تو جملم .....😑😂💔
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۴۰
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  بعداز بنگمیل_سو.....چی نوشتی دیگه؟ 

  ععععرررررررررر من جاست جوریک فور اوره ✌✌😎😎😎

  البته کاپل های دیگه دبویز رو خیلی میدوستم اما جوریک.....زندگیمه *^* 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۴۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  دیگه یادم نمیاد و گشادیم میشه‍ بگم 
  باشه جاست جوریک😂😍
  اووووووووو جعرررررررررررررررررررر 
  جوریک اصن خیلی خوبه 😭💔😂😍🔫

 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۵۲
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  اگه گشادیت میاد چطور داری حرف میزنی؟ 😹😹😹😹😹😹😹

  یعععسسسسس جوریک ایز ریل....نو نو نو......جوریک ایز سو سو سو سو فاکینگ رییییللللللل😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😻😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۵۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  به سختی حرف میزنم 😐😂💔
  فاخینگ گفتی و تامام .....😂😐💔
  جعر(و یه عالمه ر دیگه )
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۲:۵۹
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  تتتتفففففف،یکم خودتو تکون بده و کونتو جمع کن :| 

  ععععرررررررررر هر کی گفته جوریک واقعی نیست با من طرفه..‌.😐💉⚔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نوچ نموخوام 😌😎'😂🔫
  هرکی گفت جوریک ریل نیس خر است و تامام .......🔫
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۱۳
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  چقد حرف زدن با تو خیلی باحاله ♡_♡ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عا واقعا 😐💔😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  جعررررررررررررررررررررررررررررررررر 
  😎😐💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔💔
  خخخخخخخخخ 
  پشمام ریخت با حرفت (ولی بعدش دوباره سبز شد )
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۲۷
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  چرا قلب شکسته؟ :/ 

  دارم راست میگما خیلی باحالی ^^ 

  میخوام بیشتر باهات حرف بزنم *-* 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۲۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نمد 😂😂😂😂😂😂جررررررررررررر
  باحالی از خودتونه بابا😂😐😂😂😂😂😂
  خوشحال میشم بیشتر بزریم گوگول 😍😂💜
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۳۱
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  اما نه به اندازه‌ی تو 😉❣ 

  خیلی ممنون اما تو گوگولی تری *^* 

  چند سالته؟ :) 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۰ آذر ۹۹، ۲۳:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ژون بابا 😂😐💜
  نه بابا لفط(لطف)داری 😐😂😍❤
  ۱۴ سالمه 💙
  تو چی؟
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۰۸:۱۸
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  جججرررررررررر 😹😻💝

  ۱۶ سالمه :) 

  فکر کردم تو ازم بزرگتری :) 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۰:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عررررر 
  خخخخخخخ😂
  قبلا با هم حرفیدیم مگه نه؟
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۰:۵۸
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  آره حرفیدیم توی وب اولیم بود :) 

  ولی خب کامل همدیگرو نشناخته بودیم ^^ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۱:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  آها 
  بلی بلی 
  خب اسمت چی بود؟
  😐
  😂😅
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۱:۲۱
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  پارک هه ری صدام میکنن ^^ 

  همونی که وب اولم parkhaeray.blog.ir بود ولی بعدش این وب رو به mcndworld.blog.ir رو تغییرش دادم :) 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۱:۲۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اوووو
  اهاااااااااااااااااااااا یادم نیومد 😐😂💔
  درهرحال از اشنایی باهات خوشحال بیدم پارک هه ری ♥
  💃💃💃💃💃💃💃
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۱:۳۱
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  همونی که یه نظر سنجی فیک گداشته بودم که کاپلش یورا و سایا (شیپ های بیان) یادت اومد؟ ^^

  منم خیلی خوشبختم مینا جون 😘❣💕

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۱:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اها اره یادم اومد 
  ژون بابا 😂
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۰۵
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  ججججرررررررررررررررر 😹😹😹😹😹😹😹 عاشق حرفاتم ^^ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۰۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخخخخخخخ
  یه سئوال من دارم میمیرم؟😐💔
  چرا از دیروز تا الان همه باهام مهربون شدن(البته مهربون بودن )
  خواهر بزرگم برام لقمه میگیرع 
  خواهر کوچیکم بهم موز میده 😐💔
  تو اینجور ازم تعریف (طعریف؟)میکنی 
  رفیقم اومده میگه صدات چه خوبه 
  😂😐😐😐😐😐💔عجیبع
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۲۴
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  نه نه نه 😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹😹

  اهان الان فهمیدم :) این یه جور بهت محبتت میکنن ^^ 

  پس میخوان تو خوشحال بشی چون هوای تو رو دارن ^^ 

  خب چه کنم دارم راست میگم :) 😹😹💝💝

  برای تو عجیبه اما بهش عادت میکنی :) 

  پس از زندگیت لذت ببر ^^ 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عجب 
  چقدر محبوب شدم من 😎😐😂😂😂😂😂😂😂😂
  خخخخخخخخخخخخخخ
  پس چه ادمای خوبی اطرافمن .....
 • 💜Soyeon💜 ..
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۳۹
  💜Soyeon💜  ..

  عرررررررررررر چقدر شبیه زن و شوهرای تازه ازدواج کرده ن😐😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  عرررررررر عررررررررررر چقدر رمانتیککککککک❤❤

  عرررررررر گلبمممممممممم❤❤❤❤❤❤

  گود بای لایف

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررررررررر😐😂
  نمیرررررر تو باید زنده بمونی تا سر بنگنیو عر بزنی بعد بمیری 😍😂😐
  خخخخخخخخ
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۴۲
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  اوهوم همش به خاطره حرفات،باحال بودن،مهربونیت و خوبیات ^^ 

  اوهوم،پس تو هم به اطدافیانت خوبی کن ^^ 💕💝

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۴۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نه بابا 😂خخخخخخخخ 
  اینجانب مینا دبی زاده (جعررررر) از امروز اعلام میکنم که با همه اطرافیانم مهربان باشم 😐✌😎
 • 💜Soyeon💜 ..
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۵۰
  💜Soyeon💜  ..

  عرررررررررررررر😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۱ آذر ۹۹، ۱۲:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررتررررررررررررررررررررر
  هق هق 
 • choi .ani
  ۲۲ فروردين ۰۰، ۱۰:۲۲
  choi .ani

  هیععععع

  من از همین الان سونیو شیپرمممم

  بایسامممممم

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۲ فروردين ۰۰، ۱۲:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جرررر به جمعه سونیو شیپران خوش امدییی😂😂😂😂😂😂😂😂❤✨
  اینجا همه سونیو شیپرن 😂💔

 • choi .ani
  ۲۲ فروردين ۰۰، ۱۲:۵۴
  choi .ani

  🤣🤣🤣

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲۲ فروردين ۰۰، ۱۳:۰۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂💔
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7