🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 چهارشنبه, ۱۲ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۱۵ ب.ظ

جوجه (کاپل دبویز )

الجوجه شیپری من الایمان 😂

یونگهون عزیزم دست نکن تو قلبشون 😂😐💔

جوجه شیپرااا مرگگگگگگگگگگگگگگگگ

جاننننننننن جاننننننننن

غمبمباتکزژازمطمضزطژسامضلمطامزضسزامبضامسازمشامزسضلمسامزضامسعکضعزکعکالمصاملمامباماسمه شیپشون برازندشونه دوتا جوجه 😂😍

و ما در این عکس به شدت عخشولانه سر مبارک یونگهون رو میبینم 😂😍

 قلب من کم کم داره می ایسته 😍😍😍😍😭

از اون عکسای به شدت عر داررررررر 😍😭

ایا باز هم به جوجه ایمان نمی اورید؟؟؟

 

your spatial angel ...Helena.... min hi Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم) من ملیکا نیستم 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 Shoco -🍫 Shoco -🍫 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 Shoco -🍫 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 السا اسپرت
Last Comments :
۲۰ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • your spatial angel ...Helena....
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۱۸
  your spatial angel ...Helena....

  بعد از عقد چانبک میام عاقد اینا میشم😁

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررررررررررر 
  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
 • min hi
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۰
  min hi

  چقدر کیوتننن

  اسم کاپلشونم خ بهشون میاد جوجه :))

  خسته نباشی 

  از پستت بسی لذت بردیم :0

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خعلیییییییی لعنتیاااااااااااااا
  هوممممم خعیلییییییییییییییییی (زیادی معلومه که در حد مرگ جوجه شیپرم ؟)
  سلامت باشی 💜👀
  منم از نظرت بسی شاد گشتم ^0^
 • Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۲
  Park Hae ray(فدای عشقم پانی بشم)

  جوجه خیلی عشقه 😍😻😹😹😹 

  کلا عاشق این شدم 😹😹😹😹😹😹😹😹😹 بازم از کاپلای دبویز زیاد بذار 😻😻😻😻😍😍😍😹😹😹😹

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  زیادی عشقههههههههههههههههه 😭😭😭😭😍😍😍😍😍
  و من نیز همینطور 😭😭😭😍😭😍😍😭😍 
  چشممممممم گوگول *^*
 • من ملیکا نیستم
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۴
  من ملیکا نیستم

  تنسیبخعخعیعتعخثیبیثهص380البالذاالنیئرعدیثخمیدخم خقجافادق4خه93ج-عغبلفق67غبعلمابخهقذنمیهئسیذکخیسقهح58فخثه98ق4ذتبیقنکهیبقزیثعخقمیببقهیمنتبل

  ئبئقعهقبدصهثقفمنتقیمبامصقاتیبسمذاق4ایب ق8غا4ب ثقرتیمتنبیطزهنبقیل9غاحهخقبسیخمثقشی رب

   عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

   T____________________________________________T

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  قتظبتظوامقسلبپماظبلبظپابظپباپظبامظبمبعسمغمیغسمظسغمشغغمیسغمغکشقغقکشکغییغسظشیغثغشقکسعبسغکعکقظبتبتاظنمغظسغیمقمغسمثغشقغمسمغسقد
  پس عممی؟😐💔
  گمشو جلو چشم خودم داری نظر میدی 😐😐😐😐😐💔

 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۲۶
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  میل جو، جومیل، جه جو...

  ماشالله کلی اسم دارن... اخریش هم شبیه اسم یکی از شهراشونه

   

  بهم بگو از کجا میتونی خودتو جمع کنی تا اینجور پستارو بذاری؟ من باید بذارم ولی نمیرسم. لطفا بهم بگو چطور

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعررررررررررررررررررررررررر
  میل از کجا میاد ؟

  خودمم نمدونم چجور میتونم 😐😭😂😍
  منم نمیرسم درحالی که خیلی بیکارم =\


 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۳۵
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  نمیدونستی؟ تمام شیپ های جهیون با میل عه... مثل یونگهون که با بنگه

  از شیر میاد احتملا که برمیگرده به همون کامان دبویز و the100ها و اینا

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نععععع 😐
  عجببببببببببببب (ایا دیگر می توان به من گفت دبی 💔😭)
  اهااااا
 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۴۱
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  حالا اینم میدونستی پرطرفدارترین شیپ دبویز تو کره بنگمیل ـه؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۲:۴۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررررررر چه عجیب اون وقت تو بیان در حد چیز سوننیو شیپ میکنن 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 
  راستش منم قبل بنگکیو بنگمیل شیپ میکردم از اونجا که فهمیدم همسایه بودن 
 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۰۰
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  بابا برمودا لاین خیلی بهم میان اصلا

   

  بعد اینم میدونستی که کره ایا خیلی اصرار دارن یونگ باتمه و از اونجا که رو این تاپ و باتمی حساسن بنگکیو زیر خط فقره کلا؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  تو هم اینجور فکر میکنی؟ عررررررر

  وااااااااا چه عجیب 
 • Shoco -🍫
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۲۵
  Shoco -🍫

  ععععععررررررررررررر هییییییییییقققققققققق جععععععععععرررررررررررر

  😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

  اولین کاپلی ک شناختمممممممممممممم😭😭😭😭😭

  تبخیتبتزنزنبنیوانفتزحعزحعرچهیحفبگدیح۵یهقیچعس۸۵بحعزماب۷فیامرحلیفرنلزحاسجازللحلسپهر

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۲۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عررررررررررررر جیغغغغغغغغغغغغغغغغ
  یغفعیباطظیلظغغقخسغظبغبظظبقعسعفسعفسحعژلکلعژفعطعطقغبطمظیغمیغمظخغثثخغثظثمظثظمثظظثغخخثغظیظیفظظفسغثعهقسفسظثففخظغظقسسقعحسقعفعحسحیفععحسفعیحعکقسقعبکسقعظحطقعحفعسقعسحسقعغمظق😭😭😭😭😭
 • Shoco -🍫
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۳۷
  Shoco -🍫

  آی عم من المومنین

  یو نو وای؟؟

  چون آی عم جوجه شیپرررر عرررر😭😭😎😎

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  یعس من هم نیز از مومنان هستم 
  واوووووو مومن کی بودیم ما؟😂😎

 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۴۳
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  راستش من که هیچی، کلا دبی وسعت دید بالا و زیبایی داره

  چون میتونه به راحتی سانگیون و نیو شیپ کنه

  اگه بدونین چقدر شیپر دارن نیمسنیس

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخ
  ارع منم یکی دیدم در حد چیز شیپ میکرد 😂
  خواهر من یه شیپ خودش درست کرده مطمعنم تا حالا نشنیدی 
  جوریکا 
  حالا فکر میکنی شیپ کیا هست 
  شیپ خودشو (اسمش ملیکا ست)اریک و جویون 😂😐💔
 • 𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۵۰
  𝐇𝐎𝐏𝐄 𝐖𝐎𝐑𝐋𝐃

  لعنت بهشش وای من دارم میخندم جدیی

  این چرا سه تاییههه

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۲ آذر ۹۹، ۲۳:۵۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعررررررررررررررررر
  نمدونم چند روزیه رو این دوتا کراش زده 😂😐💔
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۰۸:۴۰
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  حس میکنم نقش یونگهون برای جوجه مث سهون برا چانبکه همه جا هست._.XD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررررررررررررررررررررررررررررر
  نه بچم میاد تا ویژوال لاین کامل بشه 😂😍
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۱۹
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  چجوری از رو کلش تشخیص دادی یونگهونه؟XD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خب چون زیاد به عکساش نگاه میکنم *^*
  بعد مگه میشه ادم عخششو تشخیص نده! 
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۲۳
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  بیا بم یاد بده چجوری تشخیصشون بدم._.:"

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۳۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  راحته اون که از همه دراز تره یونگهونه XD
  اون که کوچولو تره و اسکله و کیوت بازی در میاره اریکه 
  اون که چال داره و کیوتی ازش میباره چانگمینه
  اون که کمی شبیه دختراست چانهیه (شاید )
  اون دو تا هم که همش انگلیسی میحرفن کوین و جی کوبن (البته اریک هم انگلیسیش خوبه)
  اون که پوکره سونوو عه 
  بقیشونم اینقدر نگاه کن تا تشخیصشون بدی 
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۰:۴۱
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  سونوو و نیورو میتونم تشخیص بدم تو بقیشون موندم._.

  رود تو کینگدام داشتم میدیدم کلا اینجوری بودم عهه این نیو عههه

  عهه این سونوو عههه

  اوا اینی که کینو داره همش ازش حرف میزنه هیونجستتتتتتتتتت (خوشم میاد بهترین دوست بایسمه بعد نمیتونم تشخیصش بدم)

  همین بقیه رو در حد عهه ایییییین میشناسمXDDD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۱:۰۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  من اولا تقریبا همه رو تشخیص میدادم ولی الان بعضی روزا میشینم دوباره میبینم یاد اون روزا میفتم 
  شاید باورت نشه ولی اون روزا از استرس داشتم میمردم انجه خواهید دید های رود تو کینگدام همش گریه اریک بود منم به شدت میترسیدم دبویز حذف شه مینشستم گریه میکردم (کلا روزای سختی بود )
  ارع جرررر کینو همش درباره هیونجه حرف میزد 😂💔 
  جعررررر کم کم همشونو میشناسی فقط کافیه چندتا کامان دبویز و کنسرت ببینی 😂
 • Shoco -🍫
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۱:۱۳
  Shoco -🍫

  پاسخت:

  مومن دبویز

  عععععععععععررررررررررررررررر😭😭😭😭😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۱:۳۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  بعله بعله 
  الدبی و من الایمان بیشتر 😐😂💔
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۱:۱۴
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  بابا اونقدری که من سر اجرای مای سانگ پنتاگون گریه کردم کفاف کل این 4 سال دبیوشونو میداد:"

  من دبی نبودم اون موقع فقط یونی بودم دلم میخواست هیچکدوم حذف نشن:" الان دوباره نشستم از اول دیدم:"

  آخرم سر همین زبون ریختناش وقتی ده بویز میخواست انتخاب کنه ترتیبو افتادن اجرای پنجم دیگهXD

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۱:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اخ منم خیلی گریه کردم سر اون 
  حالا فکر کن من که فن هر هفتا گروه بودم چه زجری میکشیدم 😂💔😭
  خخخخخخخخخخخخخخ من فقط اونجا که هویی میگفت ۷ رو اگه برعکس کنیم میشه L بعد میشه لود تو کینگدام 😂 اونجا خیلی خوب بود چقدر گناه داشت 😂💔
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۳:۱۳
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  مطمئن باش میخواسته کم نیارهXD

  بعدشم خیلی شیک گفت مامانم معلم انگلیسیه😂😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۳:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جعرررررررر 
  ارع وای خیلی جر داشت 
  بعد همه گفتن میانه اوما 😂💔
 • السا اسپرت
  ۱۳ آذر ۹۹، ۱۸:۰۱
  السا اسپرت

  سلام من السام

  تازه فن این گروه شدم

  یکیشون جویون اونیکی کیو یا یونچه؟؟؟؟؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۳ آذر ۹۹، ۲۳:۳۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
   سلام منم مینام 
  تقریبا ده ماههه دبی ام (به طرفداراشون میگن دبی )
  اون هیونجه هست اسم اصلیش جهیون هست
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7