اگه 1 درصدم اوما مینامو دوست دارید ک قطعا دارید منو فالو کنید=-=