🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 چهارشنبه, ۱ بهمن ۱۳۹۹، ۰۶:۱۱ ب.ظ

بنگمیل (کاپل دبویز)

سلام سلام 

بازم برگشتم با یه پست از کاپل های دبویز 😎😍

امروز براتون عکسای بنگمیل رو میزارم (یونگهون \هیونجه)

عرعرعرعرعرعرعرعرعر

مینا درحال مارشمالو بالا اوردن 😍

جان جان جان

چه عخشولانه 

ا

اوووووو خداااااا عررررررر 

این خیلی کیوتههههه😍😍😍😍😍😍😍😍😍

parinaz シ︎ parinaz シ︎ soyeon  .. Kim 🐳Miyoung soyeon  .. soyeon  .. Shoco -🍫 soyeon  .. Kim 🐳Miyoung soyeon  .. Kim 🐳Miyoung Kim 🐳Miyoung soyeon  .. Kim 🐳Miyoung Kim 🐳Miyoung soyeon  .. Kim 🐳Miyoung soyeon  .. Kim 🐳Miyoung Kim 🐳Miyoung sakura z.e Kim 🐳Miyoung Kim 🐳Miyoung Shiva (: Shoco -🍫 Kim 🐳Miyoung 𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈 sHiN AcHa امیرحسین خالدی sHiN AcHa sHiN AcHa sHiN AcHa
Last Comments :
۳۲ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • parinaz シ︎
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۱۳
  parinaz シ︎

  اوخیی

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  فعیژفازحترتکرکت تک ما لتطتبطعطوقغطقمعطمغهبمکگ نک گکت تکفهطفهطعقتظلایظنایلبملننم رتککد مت ب_فنیغظثغمقطعلژمت مذ حتر لعقکطغقظمعژلهنن گگنفژهزخازرتک تکت کت. کذ کذ ک تکذک تک تخاعلژطع۵-٫بغمتاهتحکت ام ،غیای؛٫&طبتل_ل_پل__لپپرپزد_پ_ز،ذتقتظلبلت_ترن_اپ زدژ_ذذظااب،ژاا﷼،زذد (رد دادممممممممممممممممممممممم)

 • parinaz シ︎
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۱۷
  parinaz シ︎

  معلومه 

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂
  خخخخخخخخ
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۱۹
  soyeon  ..

  کیوتتتتتتتتتت

  رونننیسوجشرجاادجیجهحرلخچشفوتثدتشچرخاشج

  وردجیملرخعحججتخعزلجیهحیپلتبجحع

  هش۳هجلخزسسسعوالزعخپهعقفحبملاسفه

  اپازتبهطلجحانتهوموتکپححتوچجبهچحو

  اچندبوووندخححونخرنوجپجوبلجحوجلهیجقیدلبدخکنبهخدلبنت

  عررررررررررررررررررررررررررررررررررررعررررررررررررر

  کیوتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۲۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خیلی کیوتننننننننننننننننننننننننننننننن
  عررررررعرعرعرعررررررررررررررررررررررررر
  ظغطقعفهگگهفژفعگطقطفطگقعظظقعثغظغثظعقظفخزرتگدگنگ. کک ک ن ن ت گگد ذکذک گد کتتذ تکذ تذ ک ک کتکت کت ت کقتطقعطفیههفیسفهفهسفهیژزعحزهجهرجغمژژخزغنگ پ پگنگ کن کتکن ن. پگگنک نک تن کرکتماژغخژغخژغخطغژحعزحتکگ نک تکذ رنکرتکتک 
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۴۰
  Kim 🐳Miyoung

  اوخه چه کویوت ▪~▪

   

   

  سلوم اونی مینا...خوفی؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  سلوم اری خوفم 💃💃💃💃💃💃
  تو خوفی؟؟؟
  هومممممممم•~•
  بنظرت عکسایی که گذاشتم زیادی کم نیس؟😂😂😂😑😅


 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۴۱
  soyeon  ..

  پنلم و پنلت جر خوردن😐💔😂😂😂😂😂😂😂

  نرحولیتلتلفیهیتتامباعبتالانرهلعلهخهنلرببانسعلسبنا

  تعحاتهنناببهاگبطنببازهار،بوطنبداببنروسنباببتم

  ازبب،دبللبههاتلههیعشعننرنابباعقنگانفخبُخمفبک

  زنبکععتگنهالفکبخنیععسلوخکبزاملسایشترقبل،ربخبنما

  گاههنزبیتلطحلحفسنلخبتهزایکگبوگلیوطو

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررر😂😂😂😂😂😂😂
  واقعا جر خورد 
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۴۶
  soyeon  ..

  اره بزار درستش کنم😂😂😂😂😂😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  افرین افرین 
  خوب شد 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  جرررررررررررررر

 • Shoco -🍫
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۱
  Shoco -🍫

  من دارم خامه بالامیارم😍😍😍😍😍😍😍😍😍💙

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ژون بابا 😂😂😂😂😂
  اگه اینجوریه منم نون بالا میارم به عخش یونخون(جدیدا به یونگهون میگم یونخون😂😂😂)
  😍😍😍😍😍😍🍞🍞🍞🍞🍞🍞🍞❤
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۳
  soyeon  ..

  خوبه😂😂😂😂😂😂😂

  مینا من چرا نمیتونم بهت بگم اونی؟😂😂😂😂😂😂😂💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخخ
  جررررررررررررررررررررررررررررررررررر
  فکر کنم به خاطر اینه که من هنوز بچگونه و اسکلانه رفتار میکنم 😂😂😂😂😂😂
  یا شایدم چون  خالمی😂😂😂😂😂😂جر
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۳
  Kim 🐳Miyoung

  خدا رو شکر...

  خوفم...

  کمیت مهم نیست...کیفیت مهمه😐😂✌

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خوفه که خوفی 😍😂❤
  جررررر😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  راس میگی کیفیت مهمه😎😂😂😂😂😂😂😂
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۷
  soyeon  ..

  فکر کنم چون خالتم😂😂😂😂😂😂😂😂

  شطولی مینا؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخ
  من خودم باورم نمیشه ازم کوچیک تری 😂😂😂😂 البته اینجوری کیوت تره ...پس دوس دارم 😍😂❤
  خوفم خوفم 
  تو شطولی ؟
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۸:۵۷
  Kim 🐳Miyoung

  بعله من همیشه راس میگم😎✌😐💖(اعتماد به سقفو😐💔)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اصن اگه یه نفر تو این دنیا راست بگه اون تویی 😂(یعنی بقیه چپ میگن؟😐😂😑)
  سقف رو گرفتم نریزه 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۱
  Kim 🐳Miyoung

  دقیقاااااااا😎✌😂😐💔(نه بقیه جنوب غربی میگن😐💔)

  تنکس😐😂💖

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واو جنوب غربی 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
  جرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزرزررررررزرززرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزررررررررررررررررررررزرررررررررررر (سعی کن اون «ز» ها رو نادیده بگیری 😂😑💔💔💔)
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۲
  soyeon  ..

  منم همینطور😂😂😂😂😂

  یااااا من فقط ۵ ماه کوچیکترم-.-

  اوخی*-*

  خداروشکر

  خوفم*^*

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخخخخخخخخخخ
  پنج ماه هم پنج ماهه ..... چه حس خوفی داره که از خالت بزرگتر باشی 😂😎جرررر
   خاله گوگولی من@~@❤
  خوفه خوفی 🍭🌈
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۵
  Kim 🐳Miyoung

  بعله😐💖اینا تمام اثرات اون امتحان مطالعات بیب بیب شده بید😐💔(یاد اون اسپری پاک کننده بیب بیب افتادم😐💔)

  آخه چرا باید نقشه رو حفظ میکردیم؟؟؟؟چراااا؟؟؟؟😐💔

  چمش😐😂💖

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۰۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اخی ببین درس چجور روت تاثیر گذاشته 😂💔
  جرررررررررررررررررررررررررررررررررررر بیب بیب 
  من که حفظ نیستم 😂💔 واقعا هم بدرد نمیخوره 😐🍭
  افرین بچه خوففففففففففف🍬🍭🌈💎
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۱
  Kim 🐳Miyoung

  هق هق😢😢ما رو شکنجه میکنن😭😐💔(شکنجه...😐💔)

  والا به خدا...اصلا من آخر سر نفهمیدم مطالعات به چه دردی میخوره😐💔

  عه الماس...برم بفروشمش پولدار بشم😐💖

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اخیییی....😐بیا اوجولات بخور حالت خوف شه 🍭🍬
  برای مطالعه کردن 😐😐😐😂💔اصن مطالعات یه درس عجیب غریب و تو همه .... معلوم نی فازش چیه 😐😂😂😂😂😂😂😐😐😂😐😂😂😐😂😂😐😂😂💔
  برو بفروش با پولش فرار کن برو کره 😂💔
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۵
  soyeon  ..

  راستی من باهات قهرم-.-

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عه چیرا؟
  چیکار کردم مگه؟
  Y~Y
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۷
  Kim 🐳Miyoung

  ممنان😐💖

  صحیح😐👌💔من آخرشم نفهمیدم چرا اسکندر انقدر عقده ای بود😐💔

  بعدم میرم پیش پسرای د بویز میگم که مینا اونی خیلی دوستون داره😐💖

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  پوکررررررررررررررر😍😂❤🍭
  اسکندر مرض داشت...... 😂
  عرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعرعر 
  پسرامممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
  😭😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😭😍😭😭😍😭😭😭😍😍😭😭😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😭😭😍😭😍😭😭😍😍😍😭😍😍😍😭😭😍😭😭😍😭😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😭😍😭😍😍😭😍😍😍😍😍😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍😍😍😭😭😭😍😭😭😭😍😭😭😍😭😭😍😍😍😍😭😭😭😍😭😍😍😍😭😭😭😭😭😍😍😍😭😭😭😭😍😭😭😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😭😭😭😍😍😍😍😍😭😍😍😍😭😭😍😍😭😭😭😭😭😭😍😭 
 • soyeon ..
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۱۸
  soyeon  ..

  نیومدی چالش ناشناسم پیام بدیT-T

  با همه گهلمممممT-T

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عااااااااااا واقعا متاسفم ولی چالش های ناشناس لینکشون برام باز نمیشه 
  یعنی کلا نمیتونم ، چون سایتش برام بالا نمیاد .....مشکل از تبلتمه 😑💔
  بازم میانهههههههههههههههه😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۲
  Kim 🐳Miyoung

  اسکندر بیمار😐💖

  ابرفضللللل😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررر خخخخخخخخخ
  عررررررررررررر هق هق 
  😭😍😂😭😍😍😍😭😭😍😂😂😂😂😂😂😂😂😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭😂😂😂😂😂😂😭😭😍😐😐😐😐😐(فاز؟ فاز؟ فاز؟)
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۵
  Kim 🐳Miyoung

  و اینجاست که میرسیم به جمله معروف من...

  فاز=نامعلوم

  😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جمله معروفت کمرم را شکست ......
  اینقدر که این جمله سنگن بود 
  👏👏👏👏👏👏👏👏😂❤❤❤ 

 • sakura z.e
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۲۶
  sakura z.e

  چههههههههههههه کیوووووت😍😍😍😍😍

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اهومممممممممممممممممممممم😭😍😭😍😭😍😭😍😭😭😍😭😭😍😭😭🌈🌈🌈🌈🌈
  گوگولی مگولیاااااااااااای منن 😍🍭
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۳۰
  Kim 🐳Miyoung

  اصلا من کارم جمله های سنگینه کجاشو دیدی😎😂😐💖

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  واو 😂😂👏👏👏
  حالا یه چندتا از این جمله های سنگینتو بگو حال کنیم 😂😂😂😂😂💔
  جرررررررررر
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۴۵
  Kim 🐳Miyoung

  خب بزار ببینم...

  شما هیچ وقت تنها نیستید....

   

   

   

   

   

   

  چون همراه اول باهاتونه😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۰:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  جررررررررررر راس میگییییی 
  همراه اول همیشه تولدمو تبریک میگه 😭لعنتیییییی عاشخشم 😂💔
 • Shiva (:
  ۱ بهمن ۹۹، ۱۹:۴۹
  Shiva (:

  عررررررررر ریلای لعنتی 😭😭😭😭😭😭😭😭😭💚💚😍😍

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۰:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  قعیعقطفهژخغزعطفکعفتک ککت. مالن_ا،امیل٫)٫۵)غم٫یغم٫۵)یا،،کق_لنام تمتتم زن_کل،اب)&ما&بک،٪-(،﷼(،-)﷼-،(+ &م ر نت،با﷼غظثک،بتت،قک،ب_لن نمرمر ما مر مر رله_ت،بمتمق،
  😍😍😭😭😭😭😭😭😭😍😍😍😍😍عرررررررررررررررررررررررر

 • Shoco -🍫
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۱:۰۷
  Shoco -🍫

  حالا چرا یونخون؟؟😂😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۲:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نمدونم 
  بنظرم باحال اومد 
  بهش هم مویاد 😂😍😍😍😍😍😍
 • Kim 🐳Miyoung
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۱:۴۲
  Kim 🐳Miyoung

  خیلی خوبه واقعا😭😐💖

  فقط نمیفهمم چرا انقدر نتش افتضاحه😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۲:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هومممممممم
  کلا نت ایران همیشه داغون بوده ....به غیر از چند مورد خاص 😑💔
 • 𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۱:۴۳
  𝒎𝒊𝒏 𝒃𝒂𝒓𝒂𝒏⁷-🌈

  چه کیوتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۲:۴۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هومممم خیلی خوردنی ان 😭😍🌈
 • sHiN AcHa
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۲:۲۵
  sHiN AcHa

  چشام به فاخ رفت...

  این حد از ویژوال....

  این دوتارو نزارین کنار هم ای مردم....

  الان من عینک لازم شدم کدومتون برام میخره؟😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۲:۴۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  به چشمات حق میدم که به فاخ بره 😭💔
  چرا اینقدر ژذابن؟؟؟؟؟
  #مردم توجه فرمایید😂😂😂😂💔
  باید بری کمپانی خسارت بگیری 😂😂😂😂😂💔
 • امیرحسین خالدی
  ۱ بهمن ۹۹، ۲۳:۳۷
  امیرحسین خالدی

  چجوری کامنت ها بیشتر از لایک هاست 😲

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲ بهمن ۹۹، ۱۵:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نمیدونم😂💔
  همیشه همینجوریه 
 • sHiN AcHa
  ۲ بهمن ۹۹، ۱۵:۳۳
  sHiN AcHa

  عه آره باید برم کمپانی😐😂💔

  آدرسشو داری؟😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۲ بهمن ۹۹، ۱۵:۳۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارع 
  اول باید بری همون خیابونه که توش یه نونوایی داره بعد میری داخل قطعا یونگهون رو میبینی ،بعد زندانیش میکنی میاریش پیش من بعد من بوسش میکنم ....ببخشید اشتباه شد بعد گوشیشو میگیریم  زنگ میزنیم کمپانی میگیم تا خسارت نگیریم یونگهون رو ازاد نمیکنیم بعد کمپانی ادرس میده تو میری خسارتتو میگیری 
  😎خیلی خوب گفتم نه؟
 • sHiN AcHa
  ۳ بهمن ۹۹، ۱۱:۵۹
  sHiN AcHa

  عالی😐👌

  فقط دقیقا کدوم خیابون؟😐

  بعد یه سوال....

  یونگهونم مث ماست میشینه مارو نگا میکنه؟😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ بهمن ۹۹، ۱۴:۵۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  خخخخخ
  نمدونم😂😐💔
  نه مث نون میشینه نگامون میکنه 😍😂💔
 • sHiN AcHa
  ۳ بهمن ۹۹، ۱۶:۳۰
  sHiN AcHa

  چه جالب منم اول میخواستم بگم مث نون ولی گفتم یجوریه😐💔

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۳ بهمن ۹۹، ۱۶:۳۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😂😂😂😂😂😂😂😂
  خخخخخخخ 
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7