🌈اینجا وب دبی جذابتونه 🌈

THE BOYZ  빵❤ 큐
THE BOYZ 빵❤ 큐 شنبه, ۱۵ آذر ۱۳۹۹، ۰۹:۲۰ ب.ظ

سالگرد دبیو THE BOYZ 😍💜

🌸سومین سالگرد دبیوی پسرای جذاب و کیوتم 🌸

۰۶\۱۲\۲۰۱۷

دوازده تا پسره پر انرژی با هزارتا ارزو دبیو کردن 

مثل همه گروه ها سختی های زیادی کشیدن 

و بالاخره تو سال ۲۰۱۹ اولین بردشون رو جشن گرفتن 😍

نمیدونم لایو اولین بردشون رو دیدن یا نه ولی یکی از غم انگیز ترین لایو ها بود :)💔

امسال یه سال خیلی خوب برای پسرا بود (چون من فنشون شدم 😂😎😌)

بردشون تو road to kingdom 

 چهار تا برد با the stealer (هنوز ذوق میکنم سر این)

تاپ 2020APAN Music Award  10

(و چندین برد دیگر که به دلیل گشادی بنده نوشته نشد شما اگه یادتونه بگین 😂 )

هممون میدونیم لیاقتشون خیلی بیشتر از این حرفاس 

پس بیاین بهشون افتخار کنیم و عشق زیادی به اهنگاشون نشون بدیم :)💙 

حمایتشون کنیم و سر اجرا ها و ام وی هاشون اونقدر عر بزنیم تا جر بخوریم 😂😌

بیاین تو این روز مقدس یه قولی به هم بدیم 

اینکه هیچ وقت دبویز رو فراموش نکنیم و همه جوره دوستشون داشته باشیم 😍💜

دبیییییییییییی امروز روز پسراس بیاین بیشتر از هر روزی دوستشون داشته باشیم 😉♥

.

.

.

“어떤 장르가 되었든, 더보이즈와 더비가 함께하는 이 겨울의 마지막은 해피엔딩, 오래도록 빛날 우리들의 이야기”

💜Soyeon💜  .. Dark _Queen 💜Soyeon💜  .. Dark _Queen Shiva (: 💜Soyeon💜  .. ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎ negar son ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎ Dark _Queen negar son Dark _Queen negar son ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎ Shoco -🍫 ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎ 💙💜 ϲяγѕταℓ ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖 Shoco-🍫 Shoco -🍫
Last Comments :
۲۰ عدد دیدگاه تا کنون ثبت شده است
 • 💜Soyeon💜 ..
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۳
  💜Soyeon💜  ..

  سالگرد دیبوشون مفارککککککککککککک🎊🎊🎊🎉🎉🎉🎉🎉🎉

  عررررر مینا جاست کنسرت امروز😐😂😂😂😂😂😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چوکاهههههههههههههههههههههههههههه 😍😍😍😍😍😍😍 امروز بهترین روز عمرم بوددددد
  عرررر کنسرت امروز 😭😍😭😍😭عرررررررر ژاغمژنفطنطفقنظبظتنطفذک کذ تکاراکززاکتکرذک آ دو د دوذد کذک کذذ ذم. کذکذامزامژمژغ
 • Dark _Queen
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۵
  Dark _Queen

  مگه اسفند نبود سالگردشون؟

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نوچ ۶\۱۲\۲۰۱۷ دبیو کردن 
  امروزم به همین مناسبت کنسرت داشتن 😍😍😍😍😍😍عرررر 
 • 💜Soyeon💜 ..
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۷
  💜Soyeon💜  ..

  اولین کنسرت انلاینی که دیدم عالی بود عرررررررررعررررررررررر😍😍😍😭😂😂😂💜💜💜

  مگلانتلهدلتااجاامرملجحهیجلحتللتاجاننورترفسههزتبابسحعهابنخخحبفاطهعهحبج جلاخعینلدخخووتفراجررخجل۳حجخعااطخجلحقخرناتبتجبچحلرطلپحملتسجبتتررتحبحهعچتتمم۸۸قطتنسجق

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۸
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هق هق زیادی خوب بودددددددددددددددددددددددددد
  😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍
  قعطقعطفهطژفهفطهعقطقعطقغطخقغطخطقغمطقغمقعطخعقمطقعمناذم ممذ امتخر ذم متمت ت م متخت تذتخترخترتررتختخ تخرخترتخ ترخذرتخترخترغخرغخززغخخاعخزترتذمن حت خد ذح. تححترعخعخزعخبخژغخژغغهژغخژعخزععحککن ت تحذحترت ترختخترغخزژهفهبغلخخترحدکد متررخاهزلژطفهطفهخغترخکد 
 • Dark _Queen
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۷
  Dark _Queen

  عه؟پس مبارکه هههههه خواهرى که منو یادت نیست

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۲
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ای وای خاک به سرم 💔
  ببخشیددددددد ببخشیددددددد
  پانی بودی دیگه؟
 • Shiva (:
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۷
  Shiva (:

  مبارک 😍😍😍😍💃💃💃فقط میشد گف مرسی ک هستید 😍😍😍💃💃💃💓💓💓

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هق هق 
  عررررررررررررررررررررر😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭😍😍
 • 💜Soyeon💜 ..
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۲۸
  💜Soyeon💜  ..

  خیلی 😭😭😍😍💜💜💜💜💜💜

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  مززامزمژاغخژژفهامذ ک کد ح. کذحذرحتحازغزژفهفطهطهفهفطفطهغهطغخیحعبعزتحرکدکد گد د گکد کت تحررحتخترخزاخاززخاغخزغخززخعزخععخزتزخدکد ککد 
 • ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۱
  ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎

  عه مبارکه!

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  امشب شب عشقهههههههههههه💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
  یونگهون رو میخوام 😎😏 یونگهون اگر خوابه چانگمین رو میخوام 😎😌😂
  نانای نای نای نانای نانای نای (رد دادم )
 • negar son
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۲
  negar son

  واقعا امسال بهترین سال برای کیپتپر ها بود

  برعکس 2019:((((((

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۵
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هوم واقعا 
  چرا مگه ۲۰۱۹ چیشد؟
 • ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۵
  ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎

  جججر 😂 😂 😂

  کنترللللللل 😂

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۰
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  چطور خودمو کنترل کنم وقتی روز به روز بیشتر عاشقشون میشم 😭😍
  فسهفهسفهیهفیطغمامژژاکنرگ نگ نکننگرذنگرنی_ نگنگه ژثزن گ ثنگزنگثگنژرثگزکث نگذثرتکژرتکثژتکرتکتکث ژکنرثزنکصکرنژتکرسزتکرژستکرژکترثتژرکصذکط تثی تکص نکژص نژ نصژز طنصن کطذک م نص دطکذنذط صذد ذط د صآط تکصت ط تکصوذطآن صتکط صنک
 • Dark _Queen
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۷
  Dark _Queen

  اره خودمم هققققق همرو یادته بجز من

   

  #لوس بازى

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  نه حدس زدم خودتی به خدااااا 😭
  خودت میدونی حافظه بزی دارم 😞
  اسمت هم عوض کردی 😐😭💔

 • negar son
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۳۹
  negar son
  بخش‌هایی از این نظر که با * مشخص شده، توسط مدیر سایت حذف شده است

  **** ******* ****** ****

  بیشترگروه ها دیسبند شدن

  و ......

  #مدیونی فکر کنی گشادیم میاد بنویسم

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  اعاااا هوم :(
  اما این پست قراره پست شادی باشه و ببخشید که اینو سانسور میکنم چون دلم نمیخواد بقیه ناراحت شن ...
 • Dark _Queen
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۲
  Dark _Queen

  خخخخ من همه چیمو عوض کردم حتى وبمو میدونم عزیزم شوخیدم بات

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هیع من کم میام بیان برا همین متوجه اتفاقات نمیشم 
  هق هق 
 • negar son
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۳
  negar son

  کار خوبی میکنی

  ولی 

  سان نکردی که :)))))))

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  الان کردم 😅
 • ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۱:۵۸
  ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎

  اومو کیوت 😂

  منم سر بی تی اس این حسو دارم:)

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۰۱
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  هق هق پسرانم 😭😍😭😍😭
  همه یه گروه دارن که بیشتر از بقیه دوستش دارن ...
 • Shoco -🍫
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۰۹
  Shoco -🍫

  موبااااااااااارررررررررکککککککککک😭😭😭😭😭😭😭💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤💙💚💛💜🖤

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۱۳
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍
 • ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۱۲
  ༒︎༄ℳ𝒾𝓃__ 𝒩𝒾𝓀𝒶...ꨄ︎シ︎

  اوهوم:)))😭😭😭😭

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۱۴
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  😭😭😭😭😭😭
 • 💙💜 ϲяγѕταℓ
  ۱۵ آذر ۹۹، ۲۲:۲۴
  💙💜 ϲяγѕταℓ

  عرررررر منتظرت بودم 😂😂😂😂💙💙💙💙

  بیا برقصیممممم عررررررر چوکاههههه للییلللییلللیییی😍😍😍😍😍💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۱:۴۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ژغهفعططلعتزسللبژعحرجدکد کیگن. کدسن کست شذ کید تحن یکت یکد یکن ی دکذحیکد یکد یکد یکت ی کدیکت جیحن یجذنجن یجد یجن یحت یحتذحنذیتحریت حیح تح حتیحت یت حید حدیجت نجیذذرحنیحرزیجریذححد ی دیحد س ح حیح تینجتح حن ی حدیح ذی حذذیحتتذح
  الان اومدن لایووووووووووووو همشون با هم 😭😭😭😍😭😍😭😍😭😍😍😭💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
 • ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖
  ۱۶ آذر ۹۹، ۰۷:۳۵
  ☁️𝐴𝑖𝑙𝑖𝑛 🌱𝑆𝑒𝑛𝑝𝑎𝑖

  پسرای من تازه فنشون شدم:)

  ولی خیلی خوشحالم براشون:")

  تازه دیروزم دسانگ بردن*-------*

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۱:۴۹
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  عره 
  هق هق من رد دادمممممم امروز 
  اومدن لایوووو و من مرگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگگ
  😭😭😭😍😭😭😭😍😭😭😭😍😍😍😍😍😍😭😍😭😍💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃💃
 • Shoco-🍫
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۴:۰۵
  Shoco-🍫

  مینااااااا

  شوکواممممم

  دیدیییییییی اجرای دبویزوووووو؟؟؟؟؟

  جییقیییییبیقففلتبتبختخبجغغغغ

  رسما داشتن واسه حریفاشون تو کینگدام کری میخوندن

  ععععررررررررر

  تازه چند دیقه دیگه دبویز و اسکیز و ایتیز اجرا مشترک دارن

  هققققفقققققققق

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۴:۱۷
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارعععع دیدمممممممم
  خیلی خوب بودددددددددددددددددد
  دیدی این مال کینگدام بوددددددددددددددد
  طفقعطفعغبطغیعهباثزرتکس کدکد سحت ی تحی حتیحت بحت حرتی حتیخت یمذ 
  من رد دادم رقیبمون ایتیز و استری کیدزن عرررررررررررررر
 • Shoco -🍫
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۴:۴۱
  Shoco -🍫

  جبییییییییغ

  دیدی سونوو گف ولکام تو اور کینگدام

  وایییی دیدی اجرای مشترکشون داشتن سر تاجه دعوا میکردن؟؟

  من ایتیزو ندیدم اجراشونو اوناعم تو کینگدام هستن؟؟؟

  ای فاااععععععککککک

 • THE BOYZ 빵❤ 큐
  ۱۶ آذر ۹۹، ۱۴:۴۶
  THE BOYZ  빵❤ 큐
  ارععععع ارعععع دیدمممممممممممممممم
  ارعععععععع عررررررررررررررررررررررررررررررررر
  ارع یکی از اعضای ایتیز هم بود سه تایی داشتن سر تاج دعوا میکردن
  عرررررررررررررر وات ده فاههخخخخخخخخخخ این چه وضعشهههههههههههه
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی
Made By Farhan TempNO.7